Le še danes in jutri: Zaradi škode, ki jo je povzročila nedavna pozeba, lahko plačate manj prispevkov

Kmetje, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, lahko kot oškodovanci pri davčnem organu v 15 dneh od nastanka škode vložijo zahtevek za odpis ali zmanjšanje prispevkov po Zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane – ZPKZ

Kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti (kmečki zavarovanci) in so 21.4.2017 utrpeli škodo zaradi pozebe, lahko uveljavljajo zmanjšanje oziroma odpis prispevkov.

Skladno z Zakonom o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane, se lahko kmetom, ki utrpijo elementarne nesreče, prispevki zmanjšajo ali odpišejo. Pri tem se upošteva škoda, ki je nastala na pridelkih, živini, gospodarskih in stanovanjskih poslopjih. V primeru, ko izguba donosa znaša od 30 do 80 odstotkov letnega katastrskega dohodka, se prispevki zmanjšajo za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube katastrskega dohodka. V kolikor pa je zmanjšanje donosa ocenjeno višje od 80 odstotkov, se prispevki odpišejo.

Zahtevek se predloži na obrazcu, ki je na voljo na vseh finančnih uradih oziroma TUKAJ. Na podlagi vloženega zahtevka bo davčni organ izdal odločbo, s katero bo odločil o pravici do zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov.

Zakon za elementarne nesreče šteje točo, neurje, pozebo, poplave, sušo, žled, premikanje zemeljskih tal, požar, pa tudi pogin živine in rastlinske bolezni in škodljivce, če zavezanec škode ni mogel preprečiti.