Lastništvo štirih vaških domov: Nova pogajanja z župniščem bo izvedla posebna komisija

Na ozemlju občine Lendava je kar nekaj objektov, ki so v lasti Župnije Lendava in jih uporabljajo krajevne skupnosti za svoje delovanje ali za delovanje svojih društev. Gre za objekte v Mostju, Kapci, Gornjem Lakošu in v Dolini. Pogajanja med Občino Lendava in župnijo ter občasno tudi s škofijo so po skorajda treh letih obstala na mrtvi točki, sodeč po korespondenci, s katero razpolagamo v uredništvu, pa so na Občini pogajanja vodili precej neustrezno. Kot je moč uvideti, so vsi omenjeni objekti vključno s pripadajočimi zemljišči bili ocenjeni na 135.000 evrov.
Na včerajšnji 22. redni seji so občinski svetniki imeli na mizah gradivo o rešitvi problema lastništva objektov, ki služijo kot vaški domovi na Kapci, Dolini, Mostju in Gornjem Lakošu. Ti so v lasti Župnije Lendava, toda vzdrževala in obnavljala jih je Občina. Pogovori o rešitvi lastniških razmerij potekajo med občino in župnijo že od leta 2019, vendar neuspešno. Dejstvo je, da so v te objekte potrebna večja vlaganja, kar Občina brez lastništva oziroma druge temu ekvivalentne pravne podlage ne more storiti, saj ji to ne omogoča veljavna zakonodaja s področja stvarnega premoženja in javnih financ. Zato je že v letu 2019 pričela z dogovori z Župnijo Lendava in postopki prenosa lastništva, vendar žal vse do sedaj neuspešno.

Župnija Lendava bi objekte s pripadajočimi zemljišči prodala za 135.000 evrov, a so pogajanja zastala

Kot je sicer moč videti iz korespondence, s katero razpolagamo, so pogajanja zastala predvsem zaradi neustreznega pogajanja s strani Občine. Ta je med drugim večkrat imela možnost predmetno zadevo podati v odločanje na občinski svet, pa se to v vseh teh letih ni zgodilo. Občinski svetniki seveda o tem niso vedeli ničesar, je bilo moč slišati. “Neodzivnost Občine Lendava potrjuje in kaže na to, da je predmetno dejanje času in svojemu programu primerno prirejala v lastno dobro in pri tem namerno zavrla realizacijo nakupa nepremičnin z pripadajočim zemljiščem,” so zapisali pri župniji Lendava. Ob tem so še zapisali, da je Občina od države prejela višjo povprečnino. Sprašujejo se tudi, zakaj Občina v letu dni tega ni zajela v proračunu, zakaj morebiti ni podala drugega finančnega predloga, s čimer so mislili na, denimo, obročno odplačevanje.

“Občina Lendava ni imela interesa rešiti tega problema. Spontano se pojavi še vprašanje, na kakšen način je Občina Lendava do Krajevnih skupnosti opravičila ves ta čas mrtvila v postopku oz. zakaj se nekdo iz krajevne skupnosti In načela dobrega gospodarja ni oglasil s kakšno idejo in le-to naslovili neposredno na Župnijo Lendava,” se sprašujejo na župniji. Slednji so med drugim dali Občini Lendava jasno vedeti, da pogodbe o brezplačni ustanovitvi stavbne pravice ne bodo podpisali. Občina Lendava je sicer vztrajala, da bi objekte zamenjali z zemljišči, katerih lastnik je Občina, a je župnija to možnost zavrnila.

Imenovana bo posebna komisija, ki se bo še enkrat pogovarjala z župnijo, v upanju na rešitev težave

Krajevna skupnost v Mostju se je vaškemu domu pripravljena odpovedati saj želijo, da bi občina zgradila nov vaški dom, krajevna skupnost Kapca stanja glede lastništva ne želi spreminjati, v Gornjem Lakošu in v Dolini pa bi to želeli urediti na način odkupa. Občinski svetnik Igor Kulčar se je spraševal, ali je Občina imela zakonsko kritje, da je vlagala v te objekte. “Na tujo zgradbo smo postavili novo streho – vaški dom Mostje. Nimamo se kaj pogovarjat. Kupite. Ste imeli sklep občinskega sveta, da ste se pogovarjali s cerkvijo? Kršili ste poslovnik.” Jožef Gerenčer je poudaril, da se naj situacija čim prej uredi na zakonit način. “Zadeva se naj čim prej uredi.” Stanislav Gjerkeš je dejal, da vidi, da je zadeva zašla v slepo ulico in je predlagal, da se zadeva prepusti naslednjemu sklicu občinskega sveta ter, da se to naj čim prej uredi. Občinski svetnik Peter Novak je dejal, da so pogajanja brezplodna, da se vlečejo že več let in da je vsaka stran na svojem bregu. “Nemudoma je potrebno pripraviti prave predloge, se dogovoriti in to odkupiti.” Občinski svetnik Dejan Süč je bil vidno razočaran nad gradivom za sejo v tej točki. “Tako se pogajati ne gre. Zadeva se je ustavila in naprej ne gre. Občina bi se morala nekoliko prilagoditi župniji, saj gre za ključni interes Občine. Kot je rekel Igor, nas imate malo za norce.” Slednji je za tem še dejal, da v korespondenci vidi lobiranje bivšega župana ter, “da je šlo za jahanje zasebnih interesov, kompleksov,” je še dejal. “Vsem nam je v interesu, da se zadeva zaključi, a ne na tak način in ne na nekih osebnih interesih,” je zaključil.

Občinski svet je tako po razpravi sprejel sklep, da se bo imenovala posebna komisija, ki bo nadaljevala pogovore, ali slednje morda začela znova. Občina Lendava bo objavila javni poziv za imenovanje članov. Komisija bo 5 članska.