Lastnikom parcel predstavili projekt gondole iz mesta do razglednega stolpa

Minulo sredo popoldan je Občina Lendava v Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi organizirala prvi predstavitveni sestanek z lastniki zemljišč, nad hišami katerih naj bi se vila gondola iz mesta do stolpa Vinarium. Omenjeni projekt je eden izmed ključnih strateških projektov Občine Lendava v proračunskem obdobju 2021 – 2022, s katerim Občina sledi viziji zelenega ter trajnostnega turizma na območju naše lokalne skupnosti.
Poleg ideje o restavraciji tik ob stolpu Vinarium v Dolgovaških goricah, ta naj bi stala na prvotnem parkirišču in obstaja že od samega začetka načrtov razglednega stolpa, je v idejni zasnovi pristala tudi gondola, ki bi obiskovalce popeljala neposredno do restavracije in tik pod stolp. Projekt je v fazi idejne zasnove, po prvih podatkih pa bi gondola startala v okolici lendavske vinske kleti. Skupno bi imela sedem stebrov višine okrog 25 metrov, bila bi dvosmerna, vila pa bi se nad vinskimi kletmi, kar je bil razlog, da so minulo sredo popoldan 24 lastnikov povabili na prvi predstavitveni sestanek v Gledališko in koncertno dvorano. Vabilu se je odzvalo 17 lastnikov. Projekt so prisotnim predstavili docentka dr. Tanja Lešnik Štuhec iz Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, Srečko Jesenšek, strokovnjak za žičniške naprave in dolgoletni vodja Pohorske vzpenjače in Oskar Virag, arhitekt in projektant Stolpa Vinarium. Prisotna sta bila tudi dr. Boštjan Brumen, dekan Fakultete za turizem Univerze v Mariboru in Samo Mikluš, direktor podjetja Fem Consulting ter izdelovalec projektne dokumentacije.

“V Gledališko in koncertno dvorano smo torej minulo sredo poklicali lastnike zemljišč, nad katerimi bi se vila bodoča gondola. Projekt smo torej že v začetku želeli predstaviti najprej tistim, ki so v prvem vplivnem pasu. Vsem prisotnim smo med drugim pokazali podobne projekte v tujini, tukaj naj izpostavim krasen projekt v Bosni in Hercegovini, natančneje v Sarajevu, kjer je leta 2018 ponovno začela z vožnjo na novo zgrajena gondola na Trebević. Po takšnem kopitu bi bila zgrajena tudi gondola iz mesta Lendava do stolpa Vinarium. Tudi tam gondola poteka nad zemljišči in strehami. Ogledali smo si tudi druge primere v mestih in urbanih naseljih, kjer so gondole stalnica. Vsem tem ljudem smo tudi omenili možnost, da gremo pozitivne primere pogledat tudi na same lokacije, kakšen je hrup, tehnične podatke, … Odgovorili smo na odprta vprašanja, prisotnim smo predlagali naj malo prespijo vse to, v nadaljevanju pa se bomo z lastniki pogovarjali individualno,” je dejal župan občine Lendava, Janez Magyar.

Župan Magyar je dejal še, da razume, da ima vsaka nova stvar pomisleke, da se porajajo vprašanja. “Nekako smo se trudili odgovoriti na vprašanja, pomagali in še bomo tudi v naprej pomagali reševati ali odgovarjati na pomisleke. Verjamem, da smo to naredili dobro. In še enkrat naj poudarim, da bomo še enkrat za vse zainteresirane organizirali srečanje ter za tem pripravili predstavitev projekta svetu KS Gorice pri Lendavi. Po tem bo sledila javna razprava, obveščena pa bo o podrobnostih tudi javnost,” je še dejal Magyar. Ljudje so največ vprašanj imeli o poteku trase ter morebitnem hrupu, višina in število drogov, kako bo s cestami, … “Gre za gondole, ki so tihe in ekološko sprejemljive, kajti sledimo zelenemu turizmu. V času moje volilne kampanje so mi prebivalci lendavskih goric velikokrat omenili, da je vse več turistov in da je tukaj nekaj potrebno narediti. No, to je sedaj ta korak. Turisti naj parkirajo pri novem parkirišču ob DSŠ Lendava in se do razglednega stolpa Vinarium popeljejo z gondolo. S tem bomo po gričevnatem predelu do razglednega stolpa razbremenili promet in ceste, saj širitev le-teh za večji pretok seveda ni možna.” je zaključil Magyar.

Gondola na Trebević

Župan, Janez Magyar