Lastniki vikendic: “Zbiranja in odvoza odpadkov ne želimo, saj jih skorajda nimamo”

Lastniki nenaseljenih objektov so v mesecu decembru s strani podjetja Eko-Park iz Lendave prejeli obvestilo, da se bo gospodarska javna služba (v nadaljevanju GJS), zbiranja in prevoza odpadkov pričela vršiti tudi pri vikendicah, viskih kleteh, počitniških hišah in podobnih objektih. Nasprotniki že pričeli z zbiranjem podpisov na peticiji.

Nasprotniki takšni storitvi nasprotujejo, saj so mnenja, da v svojih vinskih kleteh ali vikendicah, ki jih večinoma uporabljajo za namene vinogradništva, odpadki ne nastajajo, ali pa jih pridelajo tako malo, da jih odpeljejo domov. Naši sogovorniki, ki so se pred nekaj dnevi združili v civilno iniciativo so mnenja, da storitev javne službe v nekaterih gričevnatih predelih zaradi slabe cestne povezave niti ni možna in zahtevajo ukinitev takšne GJS.

Pobudniki peticije med drugim poudarjajo, da naj občina Lendava prične ljudi spodbujati k ohranjanju vinogradov in te čudovite krajine, ne pa da jim nalaga vedno večja bremena. Med drugim v svoji peticiji opominjajo, da naj ob cestah in poteh pristojni poskrbijo za več košev za smeti, saj je, kot pravijo, opazen porast onesnaževanja okolja z raznimi pločevinkami in predvsem plastenkami.

Zeleno luč prižgali občinski svetniki

Da se bo omenjena GJS zbiranja in prevoza odpadkov pričela vršiti, so zeleno luč prižgali občinski svetniki na eni izmed minulih sej občinskega sveta. Iz omenjene GJS so izvzeti objekti, ki niso niti v občasni uporabi ali pa je posest nad njimi opuščena.

Občani občine Lendava, ki imajo vikendice, vinske kleti in druge podobne objekte zgrajene na gričevnatem območju občine, so v decembru 2016 prejeli 8 vreč (4 za mešani komunalni odpad in 4 za embalažo) in so pri tem primorani plačati slabih 20 evrov. V ceno je vštet osemkratni odvoz odpadkov v višini 1/3 najmanjše izhodiščne posode, ki je zagotovljena za območje nenaseljenega objekta in 8 vreč.

Tisti, ki pa niso občani občine Lendava, pa so prejeli 16 vreč (8 za mešani komunalni odpad in 8 za embalažo) in so pri tem primorani plačati slabih 40 evrov. V ceno je vštet osemkratni odvoz odpadkov v višini 2/3 najmanjše izhodiščne posode, ki je zagotovljena za območje nenaseljenega objekta in 16 vreč. Vreče slednji prevzamejo na sedežu podjetja Eko-Park na Glavni ulici.

Odvoz odpadkov bi se vršil prvi ponedeljek v marcu, juliju, avgustu, septembru in oktobru ter drugi ponedeljek v januarju, maju in novembru. Lastniki se lahko namesto nakupa vreč dogovorijo za najem ustreznega zabojnika, stroški pa bodo obračunani na položnicah v dveh delih.

Zadevo bomo še spremljali …

Foto: DSŠ Lendava