Lansko odvažanje lesa: Dolinčanom ostale poškodovane ceste, podjetje Slovenski državni gozdovi neodzivno

V začetku lanskega aprila sta se na naš naslov obrnila predstavnika krajevnih skupnosti Dolina in Mostje-Banuta, ki sta se hudovala nad novo vladno uredbo, ki odvoz lesa iz državnih gozdov po novem dovoljuje le velikim odjemalcem z državno koncesijo in ne več vaščanom omenjenih vasi. S tem je nastala tudi težava, saj se težki tovorni promet odvija po vaških cestah, na katerih so že več kot očitne poškodbe. V Dolini skorajda leto dni po odvozih, ceste ostajajo enake, podjetje pa je menda neodzivno.
“V naši KS predstavlja odvoz lesa dodaten izziv, saj edina gozdna, kakor tudi občinska cesta velikokrat poteka po zemljiščih urbarialne skupnosti. Les in biomasa se odvaža z velikimi tovornjaki ki presegajo skupno dovoljeno maso 7,5t zaradi česar se lokalne ceste hitro in izrazito kvarijo,” je takrat za naš portal povedal dr. Mihael Kasaš, predsednik KS Dolina pri Lendavi in predstavnik takrat ustanovljene civilne iniciative “Ohranimo les za krajane.”

Vaščani omenjenih vasi  so v preteklosti po konkurenčnih tržnih cenah kupovali les iz lokalnih državnih gozdov. Nabavljali so tako hlodovino kot sečne ostanke, ki so jih sami pospravljali. Omenjeno je zagotavljalo poceni in učinkovit dostop do energije za zimsko kurjenje približno 50 do 60 gospodinjstvom. Republika Slovenija je na podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije ustanovila gospodarsko družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o. z namenom gospodarjenja z državnimi gozdovi na površini 234.986 ha po 30. juniju 2016, ko so se iztekle 20 letne koncesijske pogodbe.

Kasaš: “Do današnjega dne se ni spremenilo nič!”

Dr. Mihael Kasaš, lendavski občinski svetnik in predsednik KS Dolina pri Lendavi, je zadnji lanski aprilski dan na kresovanju v Lendavi predal pismo civilne iniciative “Ohranimo les za krajane” mag. Dejanu Židanu, ministru za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS. Židan je pismo iz rok dr. Kasaša sprejel in se tako tudi preko pisma civilne iniciative seznanil s težavami, s katerimi so se takrat srečevali v KS Dolina pri Lendavi.

Minister Židan je Kasašu obljubil, da bo ukrepal pri družbi za gospodarjenje z gozdovi v državni lasti, Slovenski državni gozdovi d.o.o. in jim razložil, da nova uredba omogoča prodajo drv tudi ostalim.

“Krajanom ostale le uničene ceste”

“Do današnjega dne, se kljub našim večkratnim pozivom in poskusom vzpostavitve kontakta z vodstvom podjetja ni spremenilo nič! Podjetje je neodzivno na naša elektronska sporočila in občutek imamo da se izmikajo našim pobudam in predlogom. Ponovno se obračamo na vas, da ukrenete postopke za ureditev zadeve in poiščete odgovorne za nastalo škodo,” je Kasaš s pismom včeraj sporočil ministru Židanu in dodal, da so po lanskem letu krajanom ostale le uničene ceste ter sečni ostanki “ki bodo počasi
začeli gniti”.