Lanski november je bil za lendavski turizem boljši, kot november leta 2016

Znani so podatki turističnih prihodov in prenočitev za mesec november lanskega leta. Podatke so pri statističnem uradu pripravili šele pred kratkim. Sodeč po vseh podatkih, ki so nam na voljo, je turizem v Lendavi v lanskem novembru bil boljši kot november leta 2016.
V vseh tipih turističnih občin v Sloveniji je bilo v novembru 2017 ustvarjenih več prenočitev kot v novembru 2016 razen v zdraviliških občinah; v teh jih je bilo približno enako število kot v novembru 2016. V Lendavi, ki spada pod zdraviliške občine, smo v novembru 2017 zabeležili rahel porast prihodov in prenočitev tako domačih, kakor tudi tujih gostov. V Pomurju so največ prenočitev turisti ustvarili v Moravskih Toplicah.

V Lendavo jih je v novembru 2017 prišlo skupno za 216 več, kot v novembru 2016

Če pogledamo kratkoročno, se število 216 mora ne sliši veliko, a dolgoročno gledano Lendava že dlje časa beleži porast tako domačih kakor tudi tujih gostov, rasti pa so deležne tudi prenočitve teh. V Novembru 2017 je torej Lendavo obiskalo za 216 gostov več kot novembra leta 2016. Pri obiskih prednjačijo domači gosti, teh je bilo v lanskem novembru 2.095 (novembra 2016, 2.074), tujcev pa je bilo 1.186 (novembra 2016, 991). Kot je moč razbrati iz podatkov, največji skok obiskov v primerjavi z novembrom 2016 beležijo prav tuji gosti.

Tako domači kakor tuji gosti so v novembru 2017 ustvarili skupno 10.934 nočitev, v letu 2016 pa 10.598. Razlika seveda ni precejšnja, a je v praksi pomembna. Od tega je prenočitev domačih turistov v novembru 2017 bilo 6.289 (v novembru 2016 6.253), prenočitev tujih gostov pa 4.645 (v novembru 2016 4.345). Na območju občine smo imeli v letu 2017 sicer na voljo skupno 860 ležišč, od tega 757 stalnih. V letu 2016 je bilo ležišč za osem več.