Ladislav Bažika ostaja za krmilom lendavskih prostovoljnih gasilcev še naslednjih pet let

Preteklo soboto so lendavski prostovoljni gasilci opravili svojo redno, že 145. skupščino društva. Ta se je odvijala v dvorani lendavskega gasilskega doma, skupščine pa se je udeležilo 36 gasilcev in gasilk (članov PGD Lendava). Letošnja skupščina je med drugim bila tudi volilna, dozdajšnji predsednik društva Ladislav Bažika pa za krmilom društva ostaja še naslednjih pet let.
Minulo soboto so lendavski prostovoljni gasilci izvedli svojo redno, že 145. letno skupščino. Slednji je prisostvovalo okrog 35 gasilcev in gasilk, skupščine pa so se udeležili tudi predstavniki okoliških prostovoljnih gasilskih društev ter gosti iz Madžarske in Hrvaške -lendavsko prostovoljno gasilsko društvo, kot osrednja enota, že več desetletij neguje dobre odnose z društvi onkraj meje. Udeležil se ga je tudi predsednik gasilske zveze Lendava Srečko Prendl, občinski poveljnik, Romeo Gal in predstavnik Občine Lendava ter poveljnik civilne zaščite občine Lendava, mag. Tibor Hebar.

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Lendava je v minulem letu razpolagalo s 25.325 evri. Od tega je prihodkov od nepridobitne dejavnosti bilo za 19.905 evrov in pridobitne za 5.420 evrov. Odhodkov je bilo za 19.307 evrov s strani nepridobitne dejavnosti in 5.260 evrov s strani pridobitne dejavnosti. Skupnih odhodkov je bilo torej za 24.567 evrov, kar pomeni, da je PGD Lendava v minulem letu poslovalo pozitivno. Na dan 31.12.2017 je na računu ostalo okrog 760 evrov finančnih sredstev. Stanje poslovnega računa na dan 31.12.2017 znaša nekaj več kot 16.400 evrov.

PGD Lendava je v minulem letu štela 135 članov, od katerih je polno operativnih 34 članov. Ti so v letu 2017 opravili 26 intervencij: 16 požarov (požari v stanovanjskih stavbah, na sredstvih cestnega prometa in požari v naravi), trikrat so nudili tehnično pomoč, štirikrat nudili pomoč ob neurjih, enkrat intervenirali pri iznosu mrtvega laboda iz reke Ledave (aviarna influenca), dvakrat pa so morali intervenirati zaradi helikopterskega prevoza obolelih oseb. Na intervencijah so zbrali skupno 173 ur dela, bili pa so aktivni tudi na dežurstvih (razne prireditve, nogometne tekme, …).

Skupno je bilo opravljenega krepko čez tisoč ur prostovoljnega dela. Skupno 154 ur dela so opravili na tekmovanjih. V minulem letu so med drugim opravili tri večje gasilske vaje in sicer vaja evakuacije in gašenja z iznosom poškodovancev na DOŠ I Lendava ter prikaz opreme in vozil za reševanje iz višin, vaja evakuacije, reševanja iz višin ter iznos ponesrečencev in gašenje na DSŠ Lendava in večja vaja v novembru, skupaj s civilno zaščito, okoliškimi gasilskimi društvi, Stanovanjskim podjetjem Lendava, policijo in ekipo nujne medicinske pomoči, v stanovanjskem bloku v Tomšičevi ulici 2. Predpostavka vaje je bila, da je prišlo do potresa in požara.

Dva člana sta v minulem letu uspešno opravila tečaj za nosilca dihalnih aparatov (Borut Špilak in Leon Novak) na Igu. Dva člana sta uspešno opravila tečaj za mentorja (Simona Nagy in Martina Ivanec), tečaj za gasilca pripravnika pa so uspešno opravili štirje člani društva. Opravljenih je bilo tudi nekaj potrebnih zdravniških pregledov, letos pa bo na pregled potrebno poslati kar 26 operativnih gasilcev, saj slednjim zdravniški pregledi kmalu potečejo. Gasilsko društvo je med drugim nabavilo nekaj nove, pogosto uporabljane opreme, nabavo katere financirajo iz požarnega sklada.

Ker je letošnja skupščina bila volilna, so sledile volitve

Letošnja skupščina PGD Lendava je bila volilna. Najprej je sledila razrešitev vodstva in organov društva, za tem pa so sledile volitve. Že v februarju so bile v društvu razpisane volitve za poveljnika in predsednika. Člani društva so kmalu za tem Bojana Cvetka (dozdajšnjega poveljnika) znova izvolili za poveljnika, za predsednika pa sta kandidirala dva člana. To sta bila Ladislav Bažika in Jožef Šimonka. Volitve za predsednika društva so potekale tajno, predsednik pa, po preštetih glasovih, ostaja Ladislav Bažika.

Sledile so tudi volitve v nov upravni odbor društva. Tega po novem sestavljajo: Jože Ternovšek, Bojan Cvetko, Anamarija Vida, Suzana Sobočan, Karel Lebar, Janez Barbelj, Leon Novak in Boris Budin. Z dvigom rok so prisotni potrdili tudi namestnika poveljnika Tomislava Kepeja, za podpoveljnika Štefana Žižeka in Franca Nagya, za orodjarja Elvisa Bogara, predstavnico za mladino Suzano Sobočan in vodjo ekipe članic, Simono Nagy. Izvoljen je bil tudi nadzorni odbor: Jožef Šimonka, Štefan Horvat in Štefan Žižek. Ker društvo do sedaj ni imelo disciplinske komisije, so imenovali tudi to. Sestavljajo jo: Boris Budin, Jožef Horvat in Martina Ivanec. Predlogi so bili potrjeni.

Letošnje leto se, po besedah mag. Tiborja Hebarja, res začenja gradnja potrebnega centra za zaščito in reševanje, društvo pa bi želelo v bližnji prihodnosti nabaviti še poveljniško vozilo.