KS Kot še kar brez članov sveta KS. Kaj sledi?

KS (krajevna skupnost) Dolina in KS Kot sta bili edini krajevni skupnosti, ki sta bili brez članov, torej brez vodstva, zaradi odstopa vodstva. Volitve v KS Dolina so se pred kratkim izvedle, bile uspešne, tamkajšnja KS pa lahko sedaj deluje nemoteno. Nekoliko drugače je pri KS Kot, kjer se volitve zaradi nevloženih kandidatur niso mogle izvesti, KS pa je tako še naprej brez vodstva.

Spomnimo: Zaradi odstopa članov sveta KS Dolina in KS Kot, je Občinska volilna komisija Lendava razpisala predčasne volitve članov v oba sveta KS. Volitve v svet KS Dolina so bile izvedene 13.11.2016 volitve v svet KS Kot pa zaradi nevloženih kandidatur niso bile izvedene. Zato je Občinska volilna komisija Lendava za svet KS Kot izdala sklep, da se volitve dne 13.11.2016 za ta svet ne izvedejo.

Možna sta dva scenarija

Zaradi odstopa celotnega vodstva KS Kot je sedaj ta KS brez vodstva, brez zakonitega zastopnika, kar pomeni motnjo v pravni subjektiviteti te KS in v njenem poslovanju, kar ni dopustno, občinski svet pa se mora odločiti o nadaljnji usodi te KS. Možna sta dva scenarija in sicer: Ponovitev razpisa za volitve članov v svet KS Kot, ali pa bolj drastičen scenarij, ukinitev KS Kot, kar pomeni, da ta KS preneha obstajati in ji preneha pravna subjektiviteta, njene pravice preidejo na občino oziroma na novo KS, ki nastane z združitvijo prejšnjih KS.

Sklican bo zbor krajanov

Glede na navedeno problematiko v KS Kot, bo župan občine v roku 30 dni sklical zbor krajanov te KS, na katerem se bo ugotovil interes krajanov po razpisu ponovnih predčasnih volitev v svet KS Kot. V kolikor bo zbor krajanov zastopal stališče o prenehanju KS Kot, bo občinski svet odločil o nadaljnjih postopkih statusa te KS.

Zadevo bomo vsekakor spremljali …