Krovna romska organizacija izgubila tožbo na delovnem sodišču, Nataši Horvat bodo morali izplačati 23.000 evrov bruto

Sedem predstavnikov iz vrst romskih občinskih svetnikov že kar sedem mesecev bojkotira delo Sveta romske skupnosti. Omenjena skupnost pa se je sedaj znašla v še večjih težavah, saj je na delovnem sodišču izgubila, ki jo je sprožila Nataša Horvat iz Dolge vasi. Delovno sodišče je namreč odločilo, da mora omenjena krovna romska organizacija Horvatovi izplačati del neizplačanih plač do končnega zneska za čas, ko je slednja bila tam zaposlena, kar pa znaša 23.000 evrov.
Nataša Horvat iz Dolge vasi, sicer romska svetnica v lendavskem občinskem svetu in predstavnica Romov v lendavski Občini, je dobila tožbo na delovnem sodišču v Murski Soboti proti romski krovni organizaciji. Ker je denar za izplačilo Horvatovi, gre za 23.000 evrov plus stroške pravdanja morala romska krovna organizacija priskrbeti sama, bo delovanje Sveta do konca leta okrnjeno, slednji pa hkrati pričakujejo, da bodo ta denar prejeli nekako vrnjen s strani države. To se kot kaže ne bo zgodilo, takšna namigovanja pa je zavrnil tudi direktor urada za narodnosti Stanko Baluh. Svet romske skupnosti naj bi baje najel bančno posojilo.

In kaj se je v romski krovni organizaciji sploh dogajalo? Horvatova je tožbo vložila leta 2016, ko Svet romske skupnosti ni imel urejene sistemizacije delovnih mest. Horvatova je bila tam zaposlena kot sekretarka, a je prejemala precej nižjo plačo od njene predhodnice, ki je bila zaposlena na istem delovnem mestu, Janje Rošer. Horvatova je za časa svojega dela tam prejemala 830 evrov bruto mesečne plače, med tem, ko je plača njene predhodnice znašala 470 evrov bruto več (torej 1.300 evrov). Horvatovi so torej plačo ob nastopu delovnega mesta znižali, Rošerjevi pa na novem delovnem mestu administratorke zvišali na 1.500 evrov. Vse to je potrdil tudi svet z večino.

Svet romske skupnosti je ustanovljen s strani države, ta pa tudi namenja denar za njegovo delovanje. Horvatova bo sedaj dobila izplačan manko v višini 470 evrov in sicer od junija leta 2012 do julija leta 2016. Zanimivo je, da je prav krovna romska organizacija, ki se bori proti diskriminaciji Romov, padla na svojih načelih …