Krajinski park Goričko: Več kot 300 gnezdilnic nadomešča dupla v starih drevesih

Največji krajinski park v naši državi je Krajinski park Goričko, kjer na 46.200 ha skušajo (in v večini uspevajo) razvijati blaginjo prebivalcev v sožitju z naravo, ki so nam jo naši predniki uspeli ohraniti v eni najbolj slikovitih kulturnih krajin Slovenije in srednje Evrope. V slednjem je bilo razmeščenih preko 300 gnezdilnic namenjenih pticam, ki nadomeščajo dupla v drevesih.
Povezujejo se čez mejo, s parkom Raab v Avstrji in Narodnim parkom Őrség/Porabje na Madžarskem. “Povezujemo se čez mejo v posebej varovanih območjih v Evropi, v omrežje Natura 2000 z avstrijsko Štajersko in madžarskim Őrségom/Porabjem. Povezujemo se v Zeleno vez Srednje Evrope, ker želimo to kar je narava uspela zadržati pred uničenjem človeka, predati našim vnukom,” ponosno poudarjajo v Krajinskem parku Goričko, kjer v celoti skrbijo za naravno okolje, torej tudi za ptice.

Tako je v Krajinskem parku Goričko razmeščenih preko 300 gnezdilnic namenjenih pticam, ki nadomeščajo dupla v drevesih. Nove gnezdilnice so letos dobili sodelujoči v akciji “NAJ sadovnjak 2020” na Goričkem. Nameščajo jih zaposleni v Javnem zavodu KP Goričko, ki so posebej veseli, če jim pri tem pomagajo domačini. Po vsaki gnezditveni sezoni je treba gnezdilne hišice očistiti še preden se ptice vrnejo iz južnih krajev. Ptice bodo vanje prinesle nov, svež in čist gnezditveni material; seno, vejice, mah ipd., torej bolj ali manj vse, kar bodo našle v bližini. Lahko jim seveda pomagamo in kaj tudi nastavimo.

Krajinski park Goričko že od ustanovitve skupaj z drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami izvaja ukrepe za varstvo ptic. Pticam lahko pomagajo tudi sami prebivalci parka, z nameščanjem gnezdilnic, ohranjanjem travnikov, mejic in visokodebelnih sadovnjakov.

FOTO: Gregor Domanjko