KPK naposled potrdila nezdružljivost funkcij: Ferenc Horváth se bo moral odpovedati ali poslanskemu mandatu ali mandatu predsednika PMSNS

Komisija za preprečevanje korupcije naj bi ugotovila, da poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath zaradi nezdružljivosti funkcij krši zakon o preprečevanju korupcije, saj je še vedno predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.
Svet Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS), krovne manjšinske organizacije prekmurskih Madžarov, se je v začetku januarja sestal na svoji prvi seji. Ta je med drugim bila volilna, saj so Ferencu Horváthu podelili nov mandat. Glasni kritik Attila Kovács iz Dobrovnika, ki je zaposlen na Inštitutu za narodnostna vprašanja, je članom sveta dan pred zasedanjem poslal pismo, v katerem je pisal o nezdružljivosti funkcij Horvátha, svoje pomisleke pa je posredoval tudi Komisiji za preprečevanje korupcije.

Po takratnem mnenju pravnika Tomija Lebarja, zaposlenega na PMSNS, Horváth ne opravlja funkcije v državnem organu, saj PMSNS to ni, iz česar sklepam, da funkciji poslanca v Državnem zboru in predsednika PMSNS nista nezdružljivi.” KPK je tokrat ugotovil, da Horváth krši določilo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, po katerem poklicni funkcionar ne sme biti zakoniti zastopnik osebe javnega prava, je poročal časopis Dnevnik. KPK je tako Horváthu naložil, da v 15 dneh nezdružljivost odpravi in se odreče funkciji zastopanja v PMSNS. “Opcijsko lahko nezdružljivost odpravite tudi tako, da se odrečete opravljanju funkcije poslanca državnega zbora,” je po poročanju Dnevnika poslancu madžarske narodne skupnosti sporočil KPK.

Je bil Horváth celo dvakrat v kršitvi?

KPK je pod drobnogled vzela tudi podjetje Minta d.o.o., ki je registrirano na naslovu Glavna ulica 124, kjer ima svoj sedež tudi Pomurska samoupravna narodna skupnost, sicer lastnica podjetja. Tudi direktor tega podjetja je do aprila letos bil Horváth, ko je ravno zaradi nezdružljivosti funkcij svoje mesto predal Liviji Sabo, a je ta do aprilskega prenehanja vodenja Minte kljub temu bil v nasprotju z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. “Če funkcionar po roku, ki mu ga določi KPK, ne odpravi nezdružljivosti, o tem obvesti pristojni organ, ki lahko začne postopek funkcionarjeve razrešitve, vendar pa v primeru neposredno voljenega funkcionarja KPK takšne pristojnosti nima,” je moč prebrati na spletnih straneh KPK.

Po zakonu mora poslanec namreč najpozneje v treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata prenehati opravljati drugo funkcijo, ki ni združljiva z mandatom poslanca. Če tega ne stori, mu mandat preneha.