Koronavirus: Minulo soboto je bila preklicana Odredba o aktiviranju Štaba Civilne zaščite za Pomurje

Državni načrt, ki vsebuje natančne protokole ukrepanja v primeru epidemije nalezljive bolezni in je namenjen utečenemu delovanju vseh ključnih deležnikov na državni ravni, je bil aktiviran 13. marca. Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan se je že v petek zahvalil pripadnikom civilne zaščite, ki so dva meseca in pol pomagali pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širitve novega koronavirusa.
Z dnem 30.05.2020, ob 19. uri je bila skladno s Sklepom o preklicu Sklepa o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zaradi COVID-19 preklicana Odredba o aktiviranju Štaba Civilne zaščite za Pomurje, na podlagi katere je bil aktiviran dne 13.03.2020, ob 14.30 uri aktiviran Štab Civilne zaščite za Pomurje v operativni sestavi.

Občine in občinski štabi Civilne zaščite bodo tako sedaj morali pripraviti poročilo o izvedenih nalogah in ukrepih oziroma o poteku odziva občine in občinskih štabov Civilne zaščite na epidemijo COVID-19. Izpostava URSZR Murska Sobota bo pripravila zbirno poročilo o izvedenih nalogah in ukrepih oziroma o poteku odziva na epidemijo COVID-19, v katerega se bodo vključile vsebine poročil Štaba Civilne zaščite za Pomurje, pomurskih občin in občinskih štabov Civilne zaščite.

Pripadniki civilne zaščite in drugi vpoklicani bodo prejeli izplačan dodatek

Na pripadnike civilne zaščite in vse druge, ki so bili vpoklicani k opravljanju nalog za zajezitev epidemije, se je v tretjem protikoronskem zakonu spomnila tudi vlada. Zakon, ki bo predvidoma uveljavljen v ponedeljek, jim prinaša izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije v vrednosti 30 evrov dnevno. Ta dodatek bo pripadnikom civilne zaščite pri plači izplačal delodajalec, sredstva pa bosta zagotovila ministrstvo za obrambo oz. uprava za zaščito in reševanje. Skupni strošek je ocenjen na 2,7 milijona evrov mesečno.