Koronavirus: Gibanje v javnosti na območju Lendave močno upadlo, enako povsod po Pomurju

Po tem, ko se je koronavirus pričel naglo širiti in je s tem prešel v pandemijo, so se države proti virusu pričele odzivati različno in tudi različno hitro, a so vse kljub temu imele isti odziv kar se tiče omejevanja socialnih stikov. #ostanidoma se v začetku ni prijel ravno najbolje, a je v nadaljevanju dosegel svoj namen. Spletni velikan Google je med tem pripravil poročilo o mobilnosti, ki kaže, da je gibanje v javnosti na območju Lendave močno upadlo.
Google je pripravil poročilo, ki pomaga razumeti odzive na socialno distanciranje, v času pandemije COVID-19. Poročilo je pripravljeno praktično za vsako državo, ter mesto v posamezni državi, torej tudi za Lendavo. Google podatke dobiva od svojih uporabnikov, s pomočjo storitve GPS, ki imajo na svojih mobilnih telefonih vključene lokacijske storitve. Omenjeni podatki so javni a hkrati anonimni in so namenjeni (predvsem) zdravstvu, za potrebe javnega zdravja in hkrati javno dostopni na spletu.

Lendava

Google je vse podatke v času pandemije pripravil glede na povprečje gibanja ljudi med 3. januarjem in 6. februarjem, ko je vsakdanjik prebivalcev potekal običajno. Kot kažejo podatki, smo občani Lendave za kar 89-odstotkov zmanjšali gibanje na območju restavracij, barov, nakupovalnih centrov, muzejev, knjižnic in kinodvoran, kar je glede na vladne uredbe razumljivo. Za kar 58-odstotkov manj obiskujemo živilske trgovine, markete, tržnice, lekarne in podobno, kar 55-odstotkov prebivalcev Občine Lendava pa ni obiskalo delovnega mesta. Podatkov o obisku parka ter o mestih namenjenih javnemu prometu ni, kar je prav tako razumljivo, glede na sprejete ukrepe oz. vladne uredbe.

Murska Sobota

V Mestni občini Murska Sobota se je gibanje na območju restavracij, barov, nakupovalnih centrov, muzejev, knjižnic in kinodvoran zmanjšalo za 80-odstotkov, za kar 47-odstotkov manj so obiskane živilske trgovine, markete, tržnice, lekarne in podobno, uporaba javnega prometa se je zmanjšala za 56-odstotkov, delovnega mesta pa ni obiskalo 44-odstotkov občanov.

Ljutomer

Na območju ljutomerske občine se je gibanje na območju restavracij, barov, nakupovalnih centrov, muzejev, knjižnic in kinodvoran zmanjšalo za 86-odstotkov, za 48-odstotkov manj so obiskane živilske trgovine, markete, tržnice, lekarne in podobno. Podatkov o obisku parka ter o mestih namenjenih javnemu prometu ni, delovnega mesta pa ni obiskalo 55-odstotkov občanov.

Gornja Radgona

Na območju gornjeradgonske občine se je gibanje na območju restavracij, barov, nakupovalnih centrov, muzejev, knjižnic in kinodvoran zmanjšalo za 85-odstotkov, za 42-odstotka manj so obiskane živilske trgovine, markete, tržnice, lekarne in podobno, podatkov o obisku parka ter o mestih namenjenih javnemu prometu ni, delovnega mesta pa ni obiskalo 52-odstotkov občanov.