Korona dodatki: Prvo in drugo najvišje izplačilo na območju Pomurja v Občini Lendava. “Sredstva zagotavlja Vlada RS in ta ne bremenijo občinskega proračuna”

Občina Lendava je, po poročanju pomurskega Vestnika, izplačala drugi največji znesek korona dodatkov med vsemi Pomurskimi občinami (ki so omenjenemu tedniku poslale podatke – 24 od 27), najvišje izplačilo v mesecu novembru 2020 (od 27 zaprosil je bilo posredovanih 26) pa je prejel dr. Mihael Kasaš, direktor občinske uprave Občine Lendava (1.162,20 evra). Najmanj devet Občin najvišjega izplačila ni izplačalo. Na Občino Lendava smo se obrnili z nekaj ključnimi vprašanji in nanje tudi prejeli odgovore.
“Znesek ne bremeni občinskega proračuna, ampak sredstva zagotavlja Vlada RS”

Kot so nam uvodoma pojasnili iz Občine Lendava, “je zaposlenim v prvem valu epidemije Covid dodatek izplačala na podlagi 30. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor ter na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. V drugem valu epidemije pa na podlagi 30. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor. Tudi drugi Javni Zavodi so bili deležni tega izplačila (Vzgojno izobraževalni Zavodi, Zaposleni v Zdravstvu, ipd.).” In kako so prišli do takšnih zneskov? “Glede na oceno časa, ko javni uslužbenec opravlja dela in naloge v nevarnih pogojih dela (v Občini Lendava je to med 20 in 40 odstotki delovnega časa), števila zaposlenih in opravljenega števila delovnih ur je v preteklem letu Občina Lendava izplačala dodatke v višini 93.039,72 evrov (bruto znesek). Skupna višina bruto zneska je posledica večjega števila zaposlenih v občinski upravi Občine Lendava v primerjavi z ostalimi pomurskimi občinami. Ta znesek ne bremeni občinskega proračuna, ampak sredstva zagotavlja Vlada RS na podlagi zgoraj navedenih zakonov.”

“Dr. Kasaš je bil aktiviran 24 ur na dan”

“Najvišji izplačan dodatek za mesec november 2020 je pripadal direktorju občinske uprave dr. Mihaelu Kasašu in sicer v višini 1.162,20 evrov (bruto znesek). Direktor je kot član štaba civilne zaščite, ki je bil aktiviran 24 ur na dan, uvrščen med tiste zaposlene, ki so dodatek prejeli za 40 odstotkov delovnih ur. Dodatek za delo v rizičnih razmerah pa se podlagi 30. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor obračuna v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.”

Če povzamemo skupno, pri višini dodatka za vsakega zaposlenega izplačanega na podlagi 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor je bil v skladu s predlogom občinske delovne skupine za usklajevanje organizacijskih in kadrovskih zadeve upoštevan delež delovnega časa, ki ga je zaposleni porabil za dela in naloge, ki so se opravljale v nevarnih pogojih dela. “Pri višini dodatka za vsakega zaposlenega na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo pa je bil upoštevan delež delovnega časa, v katerem je zaposleni opravljal dela in naloge, zaradi katerih je bil nadpovprečno izpostavljen tveganju za svoje zdravje zaradi obvladovanja epidemije in delež delovnega časa, v katerem je zaposleni opravljal dela in naloge zaradi katerih je bil prekomerno obremenjen zaradi obvladovanja epidemije,” so še sporočili iz Občine Lendava.

V lanskem letu so bili dodatki izplačani za obdobje od 12. marca do 31. maja, ter za obdobje od 19. oktobra do 31. decembra. Izplačilo dodatka za letošnje leto občinska delovna skupina za usklajevanje organizacijskih in kadrovskih zadeve še ni obravnavala.

Vir: Fotografija iz pomurskega Vestnika