Konzerviranje hrane s hlajenjem in zamrzovanjem

Konzerviranje živil je proces pri katerem preprečimo delovanje raznih škodljivih vplivov (delovanje mikroorganizmov, encimov, vlage, svetlobe, toplote,…) na hrano in s tem podaljšamo njegovo obstojnost. Med najpogostejše načine konzerviranja živil spadajo hlajenje, zamrzovanje, sušenje, kisanje in konzerviranje s toplotno obdelavo (vlaganje).
konzerviranje-hrane