Koncesijo za opravljanje fizioterapije v Termah Lendava začasno prevzema ZD Lendava

Zadnjega junija so v Termah Lendava prenehali s sodelovanjem s Savo. Ti so torej do takrat imeli v prostorih hotela organizirano medicinsko dejavnost (fizioterapije), katere pa od 1.7. naprej več niso opravljali. Nov lastnik je ponudil možnost novemu izvajalcu, ki pa bo začasno ZD Lendava.
Mnogo Lendavčanov in uporabnikov medicinskih storitev v Termah Lendava bo najbrž sila veselih ob naslednji novici. Po tem, ko je hotel Lipa dobil nove lastnike in zadnjega junija prenehal sodelovati s hotelsko verigo Sava, so s tem prenehale tudi medicinske storitve. Mnogo uporabnikov je bilo ob tem razočaranih a hkrati tudi zaskrbljenih, saj najbližje takšne storitve opravljajo v Moravskih Toplicah, kar pa za mnoge predstavlja težavo.

Občina Lendava bo koncesijo morala Savi odvzeti in jo podeliti nam, ali pa kateremu drugemu ponudniku. Brez tega ne bo šlo. Ali bi s storitvami medicine tudi dejansko nadaljevali, pa je še v fazi pogovorov,” je za naš spletni portal pred kratkim dejal direktor Term Lendava, Péter Molnár. Pogovori in dogovori so očitno padli na plodna tla, saj je občinski svet Občine Lendava na minuli 13. redni seji koncesijo Savi odvzel in jo začasno dal Zdravstvenemu domu Lendava. Občinski svet je takšno odločitev podprl soglasno.

Z začasnim prevzemom koncesije za opravljanje fizioterapije bo občanom občine Lendava ponovno omogočena fizioterapija na dosedanji lokaciji in ne bo potrebe, da bi občani lendavske občine koristili te storitve v drugem kraju. Pri tem velja omeniti, da bo do podelitve nove koncesije lahko preteklo okrog pol leta, toliko naj bi namreč trajali vsi potrebni uradni postopki. Javni zavod Zdravstveni dom Lendava, bo to izvajal torej največ leto dni.

O odvzemu koncesije bo občinska uprava izdala upravno odločbo in po dokončnosti te odločbe bo uredila izvajanje te koncesije z začasnim prevzemnikom koncesije, ki bo to storitev opravljal do podelitve nove koncesije na tem področju, vendar najdlje za dobo enega leta. Spomnimo: Občinski svet je na svoji 48. seji dne 26.6.2014 Savi turizem podal soglasje h koncesiji za izvajanje ambulantne fizioterapije v Termah Lendava in predlagal občinski upravi, da v zadevi izda upravno odločbo. Občinska uprava je dne 8.8.2014 izdala odločbo, s katero je Savi turizem podelila koncesijo za izvajanje ambulantne fizioterapije v Termah Lendava.