Komunalno opremljanje zemljišč za potrebe nogometne akademije: Posel je dobil Legartis

Občina Lendava je 20. januarja objavila javno naročilo, na podlagi katerega se bodo pričele aktivnosti za komunalno opremljanje zemljišč za hotelom Lipa, kjer bo stala obljubljena nogometna akademija Nafte 1903. Včeraj v dopoldanskem času je postalo znano, da je posel dobil lendavski Legartis.
Občina Lendava je 20. januarja objavila javno naročilo za komunalno opremljanje zemljišč, na katerih bodo stali objekti, ki bodo skupaj tvorili obljubljeno nogometno akademijo financirano s strani madžarske Vlade. Ta bi sicer po prvih načrtih morala biti že zgrajena, a se je pred dobrima dvema letoma zapletlo prav pri komunalni opremljenosti in elektrifikaciji. Spomnimo: Občina Lendava je takrat, še pod vodstvom nekdanjega župana mag. Balažka nogometnemu društvu Nafta 1903 Lendava podelila brezplačno stavbno pravico za obdobje 20 let, a so zemljišča bila komunalno neopremljena. To se bo sedaj spremenilo, poleg tega pa tudi tudi podjetje Elektro Maribor pelje fazne aktivnosti v smeri elektrifikacije zemljišč in izgradnje transformatorske postaje za potrebe bodoče nogometne akademije.

Na portal javnih naročil prispelo sedem ponudb, najustreznejši je bil Legartis

Na portal javnih naročil je v času zbiranja ponudb prišlo sedem ponudb, najcenejši je bil Legartis, ki je po opravljenih pogajanjih še dodatno spustil ceno in ponudil izgradnjo za 108.637 evrov. Drugo najcenejše podjetje je bilo Nograd, ki je ponudil ceno 109.585 evrov, tretji pa podjetje Pomgrad, ki bi dela izvedel za 110.692 evrov. Na četrtem mestu je bila Komunala Slovenske Gorice iz Lenarta, ki bi za delo zaračunali 110.898 evrov, na petem mestu pa podjetje GMW d.o.o. iz Turjancev. Ti so ponudili 112.397 evrov. Na šestem mestu se nahaja Gradbeništvo Kohek iz Murske Sobote, ki bi projekt izvedli za 122.453 evre in na zadnjem mestu Nival invest d.o.o. iz Vidma pri Ptuju. Ti bi projekt izvedli za 146.329 evrov.

Dela bodo se izvedla takoj po podpisu pogodbe

“Predmet javnega naročila je komunalno opremljanje zemljišč z javnim vodovodom dolžine okrog 600 m in javno kanalizacijo dolžine 380 m. Do navedenih zemljišč je potrebno speljati javno komunalno infrastrukturo iz obstoječe gospodarske javne infrastrukture na križišču pri hotelu Lipa. Lokacija ureditve je desna struga potoka Ledave. Gradbeno dovoljenje je v fazi pridobivanja,” je pojasnjeno v javnem naročilu. Predviden pričetek izvedbe del je takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja (predvidoma do marca 2020), kar bo tudi podlaga za sklenitev izvajalske pogodbe z izbranim izvajalcem del. Zaključek izvedbe del je skladen s terminskim planom, vendar najkasneje do 31.7.2020. Spomnimo: Madžarska vlada je sicer Nafti 1903 tik pred koncem leta odobrila nakazilo štirih milijonov evrov, od katerih bo za gradnjo nogometne akademije porabljenih 3,2 milijona.