Komisija Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti: Ferenca Horvátha zamenjala mag. Petra Culleto

Komisija za narodni skupnosti je stalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije. Na včerajšnji redni, 34. seji Vlade Republike Slovenije je bila imenovana nova sestava omenjene komisije. Predsednica komisije je postala mag. Petra Culleto, v komisiji pa sta svoj mandat dobila še Judita Vida Törnar in Marjan Kardinar.
Komisija za narodni skupnosti obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice zgolj avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter njunih pripadnikov, obravnava vprašanja, ki zadevajo položaj in pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti, obravnava vprašanja v zvezi z razvojem vzgoje in izobraževanja ter kulturno-prosvetne in gospodarske dejavnosti teh skupnosti, obravnava vprašanja v zvezi z vprašanji javnega obveščanja in založništva teh skupnosti, obravnava vprašanja razvoja stikov med italijansko in madžarsko narodno skupnostjo in njunima matičnima narodoma in predlaga ukrepe za uresničevanje pravic obeh narodnih skupnosti.

Na včerajšnji redni, 34. seji Vlade Republike Slovenije je bila imenovana nova sestava omenjene komisije. Do sedaj je predsednik komisije bil Ferenc Horváth, katerega je zamenjala mag. Petra Culleto, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo. Članice in člani komisije v novem mandatu so:

– Roman Maurice Gruden, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
– Nina Brulc, Ministrstvo za kulturo,
– Mojca Ramšak Pešec, Ministrstvo za javno upravo,
– Tatjana Eberlinc Jurkas, Ministrstvo za pravosodje,
– Urša Židan, Ministrstvo za notranje zadeve,
– Tomaž Pečjak, Ministrstvo za notranje zadeve,
– Marko Drofenik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– mag. Stane Baluh, Urad Vlade RS za narodnosti,
– Marjan Kardinar, Občina Dobrovnik,
– Linda Rotter, Občina Ankaran,
– Judita Vida Törnar, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost in
– Alberto Scheriani, Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti.