Kmetijsko-živilski sejem letos v 56. izvedbi

AGRA se bo kot najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem v tem delu Evrope potrdil tudi s svojo 56. ponovitvijo. Izpostavil bo mlade v agroživilstvu, generacijsko prenovo, inovativnost, znanje in povezovanje. Odgovarjal bo na izzive preživetja in blagostanja v prihodnosti in odpiral nove razvojne perspektive kmetijstva, samooskrbe in zdrave prehrane. Sejem AGRA se bo letos pričel 25. avgusta.
Ob mladih kmetih bodo vabili hrana iz naše bližine, ekološko kmetijstvo, ekološki pridelki za gastronomijo, digitalizacija v pridelavi in predelavi, trajnostno gospodarjenje z gozdovi in kmetijska tehnika za visoko učinkovito in trajnostno kmetovanje. Država partnerica bo Makedonija s svojo kulinarično, vinsko in turistično ponudbo. Ob njej se bodo z nacionalnimi in regionalnimi nastopi predstavile Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Poljska in Indija. Na 71.300 kvadratnih metrih razstavnih površin bo novosti in vrhunske blagovne znamke s področja kmetijske tehnike, pridelave in predelave živil ter prehrane predstavilo več kot 1.840 razstavljavcev iz 32 držav.

Sejem AGRA 2018 bodo z obiski počastili evropski kmetijski ministri, visoki gospodarski predstavniki iz vseh kontinentov ter več kot 120.000 obiskovalcev, med katerimi izstopajo poslovneži, strokovnjaki, kmetovalci, predelovalci in najzahtevnejši potrošniki.

Že pred sejmom bo potekala skupščina in delovna skupna CEJE – Evropskega združenja mladih kmetov, ki se bo nadaljevala s skupno konferenco z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zaključki konference bodo predstavljeni na otvoritveni sejemski dan. Celotno sejemsko dogajanje bo v veliki meri obarvano z novimi zamislimi in odličnimi praksami mladih kmetov. Na posebni tržnici bodo ponudili v pokušnjo in nakup svoja vina, pridelke in izdelke dopolnilne dejavnosti kmetij. Sestali se bodo na srečanju mladih strokovnjakov, ki delajo v agroživilstvu ter na številnih drugih tematskih predavanjih, strokovnih in stanovskih druženjih. Zveza podeželske mladine Slovenije, ki bo na razstavnem prostoru pojasnjevala, kaj vse lahko ponudi v pomoč mladim kmetom, pripravlja predstavitve uspešnih mladih pridelovalcev ter številne zanimive dejavnosti za otroke in mladino. Razglasili bodo tudi Traktor leta po izboru mladega kmeta.

Sejem bo mlade vizije podkrepil z vrhunskimi novostmi razstavljavcev za področje kmetijstva in živilstva, med katerimi bodo izstopali pametni IT priključki in naprave za kmetijstvo, sadjarstvo, poljedelstvo, vrtnarstvo, vinogradništvo in živinorejo. Predstavile se bodo vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske in gozdarske mehanizacije, novosti na področju opreme in sredstev za  pridelavo človeku in okolju prijaznih živil ter vrhunski pridelki, prehranski izdelki, jedi in vina slovenske živilsko predelovalne industrije in dopolnilne dejavnosti kmetij.

Država partnerica Makedonija se bo predstavila z eko kmetijstvom, eko proizvodi in vini. Ob njej bodo z državnimi in pokrajinskimi predstavitvami prisotne številne druge države in regije. 

Na razstavnih prostorih, z razstavami, s svetovanji ter s strokovnimi dogodki bodo dejavne najvidnejše državne, zbornične, gospodarske in strokovne institucije.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo vsak sejemski dan predstavljalo inovativne mlade kmete. Ob uvrstitvi Dneva čebel na koledar svetovnih dni bo veliko pozornosti posvetilo tradiciji in razvoju slovenskega čebelarstva. Obravnavali bodo problematiko zatiranja invazivnih rastlin, promovirali evropsko inovacijsko partnerstvo in na interaktiven način predstavili Skupno kmetijsko politiko po letu 2020. Skupaj z Zvezo podeželske mladine Slovenije pripravljajo seminar evropskih mladih kmetov. Opozorili bodo na različne finančne instrumente za razvoj turizma na kmetiji.

Nepogrešljivi pri nacionalnem in mednarodnem stanovskem povezovanju bosta Zadružna zveza Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Ob tržnicah pridelkov in izdelkov dopolnilne dejavnosti kmetij se bo še v večjem obsegu predstavila slovenska živilska pridelava, združena v Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije.

Organizirajo strokovne dogodke o javnem naročanju, sadjarski posvet, srečanja predstavnikov žitne verige ter SRIP Hrana, strateško razvojno-inovacijskega partnerstva za področje trajnostne pridelave hrane. Predstavili bodo nagrajene odlične pekovske izdelke.

S pomočjo evropskih poslancev bo predstavljena evropska akcija Pametne vasi za pametno Evropo in svetlejšo prihodnost podeželja.

Zavod za gozdove Slovenije bo v duhu Evropskega leta kulturne dediščine v razstavah in strokovnih posvetih predstavil, kakšen je kulturni odnos do gozda. Pripravljajo jubilejno, 20. sekaško prvenstvo lastnikov gozdov, na katerem bo s svojo tekmovalno ekipo nastopila tudi Zveza podeželske mladine Slovenije.

Univerza v Mariboru bo osvetila t.i. precizno kmetijstvo.

Mariborska razvojna agencija/Enterprise Europe Network organizira kooperacijsko srečanje MEET4BUSINESS Agra 2018.

Čebelarska zveza Slovenije pripravlja okroglo mizo mladih čebelarjih in pomenu mladih prevzemnikov za razvoj čebelarstva v Sloveniji.

Najbolje prakse reje bodo poosebljale razstave avtohtonih in v Sloveniji razširjenih kmetijskih živali v hlevih in z atraktivnimi predstavitvami na maneži.  Ob avtohtonih živalih bodo prikazani govedo, konji, prašiči, drobnica, čebelarstvo, male živali ter ribe v ribniku s poudarkom na mladih gospodarjih prevzemnikih. Kot zanimivost bodo konji predstavljeni tudi v svoji športni funkciji s preskakovanjem ovir ter z rekreativno ježo za otroke. Obiskovalci bodo lahko poizkusili in kupili izdelke iz mleka in mesa avtohtonih pasem.

Vzorčni nasadi rastlinske proizvodnje bodo v bujnem razcvetu in s poudarkom na čebelarstvu. Organizirane bodo zanimive delavnice in vodeni ogledi na osrednjem sejemskem vrtu, na permakulturnem in demonstracijskem vrtu ter v trajnih nasadih hmelja, slovenskega trsnega izbora, starih sort jablan in v gozdno parkovnem nasadu. Poligon Zeleni dragulji narave bo spodbujal sejanje in sajenje medovitih rastlin, konoplje za industrijske, prehranske in zdravstvene namene ter lan kot staro rastlino, ki ne sme oditi v pozabo.

Ob permakulturnem vrtu in hiški iz slamnatih bal bosta sonaravno hrano in gradnjo predstavljala Društvo za permakulturo Slovenije in Združenje za naravno gradnjo. Etri skupnost bo ponudila možnosti doseganja trajnostnih ciljev OZN v naši državi, osvetlila ekonomsko, socialno in okoljsko dimenzijo trajnostnega razvoja ter projekt socialne aktivacije, ki se izvaja po celi Sloveniji tudi v povezovanju s pridelavo in predelavo hrane.

V počastitev uspešne realizacije slovenske iniciative za Svetovni dan čebel na sejmu že raste Čebelji hram, v katerem bodo predstavljeni čebelji panji in apiterapija.

Sejem bodo spremljali radoživi stanovski, tekmovalni in zabavni dogodki. Obiskovalci bodo lahko v Vinskem hramu poskusili nagrajena vina z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona ter v Agrini kuhinji jedi iz izdelkov, nagrajenih na mednarodnih ocenjevanjih kakovosti prehranskih izdelkov AGRA. Okrepčali se bodo lahko z lokalnimi in regionalnimi kulinaričnimi presežki, ponujen pa jim bo tudi biološko certificiran meni.

Bienalno bo sejmu AGRA potekal 21. Mednarodni sejem embalaže, tehnike pakiranja in logistike, INPAK in razstava izdelkov, ki so sodelovali na ocenjevanju 37. slovenski oskar za embalažo.