Začetka sanacijskih del na kulturnem domu v Lendavi še ne bo

Lendavska Občina je pred kratkim na svoji spletni strani in na portalu javnih naročil objavila javni razpis za sanacijska dela na lendavski Gledališki in koncertni dvorani, a sanacijskih del, kot kaže, tako hitro še ne bo …
Občina Lendava je letos, za potrebe sanacijskih del na objektu kulturnega doma namenila 90 tisoč evrov. Na objektu, katerega gradnja se je pričela leta 1995, odprt pa je bil šele leta 2004 bo, sodeč po javnem naročilu, opravljen kar zajeten kup sanacijskih del. Šlo bo za: sanacijo ometa, fasaderska dela, slikopleskarska dela, kleparska dela, kamnoseška dela, keramičarska dela, mizarska dela in razna druga manjša potrebna dela.

90 tisočakov menda ne bo dovolj

Odpiranje ponudb se je zgodilo 1.8.2017 v prostorih lendavske Občine, a je kmalu po tem postalo jasno, da bo sanacija morala še nekoliko počakati. “Postopek javnega naročila za sanacijska dela na kulturnem domu še ni zaključen, zato vam ne moremo podati odgovora glede izbire izvajalca,” se je glasil kratek odgovor lendavske Občine, ki smo ga prejeli pred nekaj dnevi. Neuradno naj bi se zataknilo pri izvajalcih, ki za takšno ceno (90 tisočakov) sanacijskih del ne morejo izpeljati. Po naših podatkih naj bi sedaj potekala določena pogajanja in dogovori.

Sanacijska dela bo potrebno izvesti čim prej

Objekt je bil dokončan pred 13 leti. V minulih letih so se na njem že opravila tekoča vzdrževalna dela, vendar so na objektu (konstrukciji in ostalih elementih) in znotraj njega vidne poškodbe, ki zahtevajo izvedbo sanacijsko vzdrževalnih del. Predviden pričetek izvedbe del je bil takoj po sklenitvi pogodbe z ustreznim izvajalcev, vsa dela pa morajo biti končana do zadnjega dneva v oktobru 2017.

Obnove bodo, poleg zunanje fasadne barve in čiščenja le te, deležni tudi leseni okvirjev oken in vrat iz notranje in zunanje strani, ki so leta 2006 bili prebarvani z barvo vprašljive kakovosti. Nekaj obnovitvenih del bodo deležna tudi kamnita tla trga.

Največ težav na objektu se pojavlja na sprednji strani, kjer je pod bakrenimi peresi (zaradi izpiranja oksidiranega bakra) bela fasadna barva pozelenela. Zamakanje se širi, težavna pa je tudi hidroizolacija. Objekt bi sicer letno za potrebe sprotnega vzdrževanja menda potreboval okrog 200 tisočakov.