Enosmerna cesta: KG Lendava s tožbo nad občino Lendava

Jabolko spora med KG Lendava in občino Lendava je že dlje časa enosmerna cesta, ki poteka iz smeri stadiona proti hotelu Lipa. KG Lendava trdi, da so z izgradnjo cestišča njihove parcele precej razvrednotene in želijo vrnitev v prvotno stanje.
 

Na soboškem okrožnem sodišču je Jožef Magyar, član upravnega odbora KG (Kmetijskega gospodarstva) Lendava in med drugim tudi njegov večinski lastnik pojasnjeval, zakaj meni, da je tožba KG Lendava proti občini Lendava smiselna. Magyar namreč od občine zahteva kar 531 tisočakov odškodnine, prav zaradi razvrednotenja slabih šest hektarjev zemljišč ob omenjeni enosmerni cesti. Jožef Magyar je pojasnil, da je v času gradnje obvoznice med Tomšičevo ulico in krožiščem na Kolodvorski prodal sosednja zemljišča državi, prav za namen izgradnje omenjene obvoznice, ker je čutil odgovornost do lokalne skupnosti in ni želel ovirati razvoja občine, med tem, ko mu slednja sedaj tako vrača udarec, je bil oster Magyar.

Kot je povedal, želi, da občina prometni režim vrne v prvotno stanje, saj je nova enosmerna cestna povezava povzročala preglavice tudi pri organizaciji prireditve Pomurski galop. “Edina rešitev, na katero pristajamo, da se vnovič uredi dvosmerni dostop iz smeri Tomšičeve ulice,” je poudaril Magyar. Pri tem omeni, da so lokalnemu okolju vedno ustregli, saj ko se je na primer gradil hotel Lipa, so iz bližnjih hlevov umaknili živino, še kasneje za tem pa hleve tudi porušili.

Magyar je mnenja, da je zaradi razvrednotenih zemljišč tisti, ki je to naredil, “meni kot lastniku dolžan plačati odškodnino. Sam želim urediti konjeniško-rekreacijski center, vendar nam enosmerna ulica in prepoved tovornega prometa to onemogoča.”

Sodnica Jasna Vedenik je tako na omenjeni obravnavi po zaslišanju Magyarja napovedala, da bo izdala vmesno sodbo, v kateri bo sploh odločila, ali ima KG Lendava temelj za tožbo in šele nato razpravljala o morebitni odškodnini. Odvetnik občine Boris Kanduti je prepričan da tega temelja ni, saj je upravno sodišče v tem primeru že ugodilo lendavski občini, ki “s spremembo prometnega režima ni kršila nobenih pravnih predpisov”. Povsem drugačnega mnenja je Jože Korpič, zagovornik KG Lendava, ki meni ravno nasprotno in je mnenja, da je tožba povsem utemeljena.

S strani občine Lendava se je sicer obravnave udeležil še direktor občinske uprave Aleš Kozar, na sodišču pa bi se, glede na vabilo, moral pojaviti tudi župan mag. Balažek, predvsem zaradi zaslišanja, pa se ni. Sodnica Vedenikova je med drugim obelodanila, da opravičila za izostanek ni prejela.

galop

V uredništvo smo po objavi našega članka prejeli še nekatere druge podatke

Preko elektronske pošte se je na naše uredništvo obrnil Jožef Magyar, ki je obelodanil še nekaj drugih podatkov. “Ugotavljam, da za zemljišče, ki sem ga brezplačno in v dobri veri dal na razpolago za izvedbo prireditve, občini letno plačujem komunalni prispevek v višini 6.000 EUR. Po moji oceni neupravičeno, saj na zemljišču ne izvajam nobene gospodarske dejavnosti in ga vzdržujem le po načelu dobrega gospodarja. Na drugi strani župan prireditve s sredstvi ni podprl niti v polovični višini letno plačanega komunalnega prispevka z moje strani.”

Magyar tako poudarja mačehovski odnos občine in omenja predvsem dejstvo, da je Lendava ogromno pridobila prav s prireditvijo Pomurski galop, saj je “ta prireditev Lendavo postavila znova na turistični zemljevid tako doma, kot na tujem. Kljub temu, da župan nenehno poudarja pomembnost turizma, pa njegova podpora taki prireditvi ni bila ustrezna niti materialno, niti v smislu zastopstva.”