“KG Lendava odločno nasprotuje gradnji rastlinjakov”

Do 1. avgusta je bilo razgrnjeno gradivo za občinski podrobni prostorski načrt za območje, veliko skoraj 69 hektarjev, pri gramoznicah v Petišovcih, kjer naj bi avstrijsko podjetje zgradilo rastlinjake.
Avstrijsko podjetje Herneth Gartenbau KG želi s sovlagateljema Günterjem Hernethom in Christianom Rossmanom postaviti 30 hektarjev velike rastlinjake na območju ob lakoških gramoznicah, o čemer smo sicer že poročali. Do 1. avgusta je bilo razgrnjeno gradivo za občinski podrobni prostorski načrt za območje, veliko skoraj 69 hektarjev, od tega bi na 30 hektarjih bili postavljeni rastlinjaki.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka podrobnega prostorskega načrta, ki se je odvil že v sredini prejšnjega meseca, se je udeležilo šest sodelujočih. Tam pripomb ni dal nihče, je pa pisno pripombo podal KG Lendava. To namreč ugotavlja, da se gradnja rastlinjakov načrtuje na najboljši obdelovalni zemlji, ki jo ima KG Lendava v zakupu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov do leta 2020.

“KG Lendava odločno nasprotuje gradnji rastlinjakov v tem delu površin in ni pripravljeno odstopiti od zakupa predmetnih zemljišč,” sporoča direktor družbe Jožef Magyar. Po njihovem mnenju so v bližini zemljišča slabše kakovosti, ki bi bila veliko bolj primerna za gradnjo oz. postavitev rastlinjakov. KG je ob tem pripravilo svoj predlog parcelnih številk.

Sicer pa sta Günter Herneth in Christian Rossman v Sloveniji že ustanovila podjetje Green Center Lendava, ki je registrirano na Glavni ulici 11. Pri sklenitvi družbeniške pogodbe je kot priča sodeloval tudi Branimir Šijanec, pravnik, zaposlen pri odvetniški hiši Kanduti, ki v sporih zastopa lendavsko občino in župana Antona Balažka.