Kdo prebivalce vleče za nos? Rekonstrukcije regionalne ceste in kolesarske steze Lendava – Pince še ne bo

Čeprav bi se dela morala pričet že spomladi leta 2019, skupna vrednost del znaša nekaj manj kot pet in pol milijona evrov, v sklopu slednjih bo med drugim urejeno tudi zaledno odvodnjavanje, pa se rekonstrukcija regionalne ceste Lendava – Pince z gradnjo traktorsko-kolesarske steze zamika. In to zelo.
Popolna rekonstrukcija regionalne ceste Lendava – Pince z izgradnjo traktorsko-kolesarske steze, se bo po vseh predvidevanjih pričela šele leta 2025. Rekonstrukcija bo izvedena v štirih etapah, količenje trase in parcelacija pa je že bila izvedena. Med drugim so bili izvedeni tudi odkupi zemljišč, skupna vrednost investicije pa znaša nekaj manj kot pet in pol milijona evrov. Projekt zajema obnovo ceste, izgradnjo traktorsko-kolesarske steze na desni strani (gledano iz smeri Lendave proti Pincam) in izgradnjo pločnikov v naseljih, v skupni dolžini 2,5 kilometra, na levi strani. Na zadnjih pogajanjih, to je bilo leta 2018, je Občina Lendava dodatno zahtevala noveliranje projekta, namreč dve leti od izdelave projekta je bilo potrebno novelirati javno razsvetljavo s standardi ki so na tem področju trenutno v veljavi.

V leto 2025 je projekt potisnila vlada Marjana Šarca, natančneje takratna ministrica za infrastrukturo, Alenka Bratušek. “Zakaj je celoten projekt bil premaknjen v leto 2025 ne vemo. Z novo vlado sem že v kontaktu. Dejali so, da naj nabor odprtih stvari do vseh ministrstev zapišemo, kar smo storili 10. marca. Zaradi trenutno aktualnih zadev okrog zajezitve koronavirusa se je sestanek z vlado na žalost zamaknil, na žalost ne vem kdaj bom dobil termin, a so obljubili, da bodo zadevo pregledali in projekt za to cesto dali na nekakšno prednostno listo. To sicer ni uradna informacija, saj bi se vse natančno dogovorili na sestanku. Ob tem sem na listo dodal še obnovo ceste od Dolnjega Lakoša do Hotize (do “Jule”) ter manjkajoče kolesarske steze, obnovo posameznih delov ceste od Lendave do mejnega prehoda v Petišovcih, novogradnjo krožišča v Genterovcih ter prenovo ceste ter mostov od nadvoza naprej do naselja Mostje (iz smeri Dolge vasi) vključno z dodanimi kolesarskimi stezami, tudi na mostovih. Vladi bom na sestanku omenil tudi izgradnjo obvoznice starega mestnega jedra Lendave,” je dejal župan Magyar.

Rekonstrukcija omenjene ceste in izgradnja traktorsko-kolesarske poti bi pomenil trenutno največji finančni vložek države v ceste, po izgradnji avtoceste pri nas. V prvem predlogu je finančna soudeležba Občine Lendava v omenjenem projektu znašala nekaj čez milijon evrov, a so po uspešno izvedenih pogajanjih to finančno udeležbo znižali na “le” 406 tisočakov. Občina Lendava bo z izpogajano finančno soudeležbo v projektu krila stroške aktivnosti za pridobivanje zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljiščem za hodnik za pešce, avtobusnih postajališč in služnosti za komunalne vode, stroške odvodnjavanja v območju pločnikov in njihovo izgradnjo, stroške cestne razsvetljave in stroške nadzora.