Kako ravnati ob potresu?

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je ob včerajšnjem potresu na Hrvaškem ponovno spomnila na ustrezno ravnanje in ukrepanje ob potresu. Opozarjajo, da Slovenija leži na potresno nevarnem območju – potresa ne moremo preprečiti, lahko pa se naj pripravimo.
Z družinskimi člani se pogovorite, kje v stanovanju so primerna mesta, kjer lahko ob potresu poiščete zaklon. To naj bodo mesta, ki jih hitro in varno dosežete. Primerna mesta so pod masivnimi mizami, med podboji vrat v nosilnih stenah ali v kotu ob notranjih nosilnih stenah. Poškodbe zaradi padanja ali prevračanja predmetov lahko preprečite s pritrditvijo in ustrezno razporeditvijo pohištva ter druge opreme.

Kako bi ravnali, če bi do potresa prišlo? Med potresom ostanite mirni. Ne tecite iz stavbe. Oddaljite se od oken in drugih steklenih površin, poiščite zaklon in si zaščitite glavo ter počakajte, da tresenje preneha. Na prostem pojdite na odprt prostor, proč od stavb, reklamnih panojev, daljnovodov, dreves in podobno. Če se nahajate na ulici in se ne morete umakniti od stavb, zaščito pred padajočimi predmeti (strešniki, ometom, deli dimnikov) poiščite v bližnjih vratnih odprtinah.

Po potresu lahko sledijo tudi močnejši popotresni sunki, med njimi ravnajte enako kot ob potresu. Če po potresu ostanete ujeti v ruševinah, ostanite mirni. Če se praši, si s priročnim zaščitnim sredstvom (robcem, krpo, delom oblačila) prekrijte usta in nos. V enakomernih presledkih udarjajte s predmetom po kovinski napeljavi ali zidu. Če niste poškodovani, preglejte stanje vaše stavbe in poškodbe na njej. Če je konstrukcija stavbe poškodovana, v stavbo ne vstopajte. Poskrbite tudi za požarno varnost.

Kako ravnati, če smo na prostem?

Če smo med potresom na prostem, se moramo odmakniti od stavb, električnih žic drogov in reklamnih panojev ali drugih elementov, ki se lahko zrušijo in nas pri tem poškodujejo.

Kako ravnati po potresu?

Ko se moč sunkov nekoliko umiri oziroma ko se ti ne pojavljajo več, če je mogoče, zapustimo stavbo. Pri tem moramo biti previdni in vsekakor ne smemo uporabiti dvigala.

Če se znajdemo ujeti v ruševinah, ostanemo mirni. Če se praši, si z robcem ali kosom oblačila prekrijemo usta in nos. Varčujemo s svojimi močmi. Reševalce nase opozarjamo z enakovrednim udarjanjem s trdim predmetom po kovinski napeljavi ali zidu.

Svojcev ne kličemo, ampak jim pošljemo sporočilo V primeru potresa bi bile telefonske linije najverjetneje zasedene za potrebe reševalnih služb, zato najbližjih ne kličemo, temveč jim pošljemo sporočilo.

Richterjeva magnituda

Moč potresa in njegovi učinki, manj kot 3,5 – v glavnem se potresa ne čuti, zaznajo pa ga instrumenti;
3,5 – 3,9 – rahlo nihanje, ki ga zaznajo le občutljivi ljudje;
4,0 – 4,4 – tresenje, kot ga povzroči tovornjak;
4,5 – 4,9 – tresenje povzroča nihanje visečih predmetov;
5,0 – 5,4 – drevesa šelestijo, zazvonijo cerkveni zvonovi;
5,5 – 5,9 – pokanje sten, odpada omet;
6,0 – 6,4 – promet obstane, podirajo se dimniki;
6,5 – 6,9 – slabo grajene stavbe se podrejo;
7,0 – 7,4 – zemlja razpoka, podre se večina stavb, plinovodi, električni vodi in vodovodi so poškodovani;
7,5 – 7,9 – obstane le nekaj stavb, požari, poplave, plazovi;
več kot 8 – popolno uničenje, tla so vzvalovana in razpokana.