Kaj se dogaja v KS Pince? Odstopila večina članov sveta KS

Po krajevni skupnosti (KS) Dolina pri Lendavi, za tem v krajevni skupnosti Kot in na zadnje v volilni enota 2 – Kamovci (KS Genterovci), so težave zajele tudi KS Pince. Neuradno je zaradi medsebojnih nesoglasij, odstopila večina članov sveta KS.
Nova garnitura v KS Pince ni zdržala dolgo. Po tem, ko je po prvem krogu minulih lokalnih volitev v svet KS Pince bilo izvoljenih pet članov (Čilla Tüške, Zoran Škorič, Jožef Horvat, Renata Horvat in Ladislav Gyurkač, predlagatelj Tomislav Bertalan in skupina volivcev) in, ko so ti med seboj za predsednika KS izglasovali Jožefa Horvata, je tokrat, po šestih mesecih, prišlo do razdora in tudi razhoda. Po informacijah predsednice Občinske volilne komisije Lendava, Vladimire Pučko, je odstopila večina članov sveta KS Pince in je bil svet razpuščen.

Po naših neuradnih informacijah je svet omenjene KS takšna situacija doletela zaradi notranjih nesoglasij med člani sveta. V praksi seveda to pomeni, da se bodo v Pincah morale zgoditi nadomestne volitve, ki pa ne bodo prve. Najprej sta iz sveta KS izstopila dva člana, ki bi bila zamenjana na prvih razpisanih nadomestnih volitvah in sicer 21.7.2019 (do poteka roka za vložitev kandidatur za nadomestne volitve omenjenih dveh sicer kandidature niso bile vložene), a sta med tekom volilnih opravil izstopila še dva člana, torej je zgodbo bilo potrebno ponoviti in razpisati nov datum nadomestnih volitev za celoten svet KS.

Glede na novi rokovnik, bodo predčasne volitve v svet KS na sporedu 1. septembra, v skladu z rokovnikom Občinske volilne komisije Lendava pa je kandidature sedaj potrebno vložiti do 1. avgusta. Volilna opravila so sicer že pričela teči z minulim ponedeljkom, začetek volilne kampanje pa je 2. avgust. Ali bo 188 volilnih upravičencev tokrat lahko izvolilo novo krajevno vodstvo je še preuranjeno ugibati, saj menda posebnega interesa med krajani Pinc ni.

Kaj lahko sledi?

V kolikor se zgodi najslabši možni scenarij, da KS ostane brez vodstva, to pomeni motnjo v pravni subjektiviteti te KS in v njenem poslovanju, kar ni dopustno, o nadaljnji usodi KS pa mora odločiti občinski svet. V kolikor bi se zgodil najbolj drastičen ukrep, ukinitev KS, kar sicer še ni tako blizu, saj bi se pred tem zgodil zbor krajanov in podobno, njene pravice preidejo na občino oziroma na novo KS, ki nastane tako, da se ta pripoji k prvi sosednji oz. najbližji KS. Občina Lendava bi s tem seveda morala spremeniti zajeten kup dokumentacije