Kadilci, vaša razvada bo dražja

Vlada je izdala Uredbo o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke, s katero se v dveh korakih zvišujejo trošarine za vse tobačne izdelke, in sicer 1. februarja in 1. julija 2017. Finančni učinek povišanja trošarin v dveh korakih znaša 11,3 mio evrov na letni ravni oziroma 0,94  mio evrov na mesec.

Uredba je pripravljena na podlagi Sklepa vlade, sprejetega ob obravnavi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, s katerim je bila ministrstvu za finance naložena priprava spremembe uredbe z namenom zvišanja trošarine na cigarete.

Podražitev v dveh delih

S sprejeto uredbo se zvišujejo trošarine za vse tobačne izdelke, in sicer 1. februarja in 1. julija 2017 (torej v dveh korakih). Posledično lahko pričakujemo, da bodo zavezanci zvišali drobnoprodajne cene tobačnih izdelkov. Finančni učinek povišanja trošarin v dveh korakih znaša 11,3 mio evrov na letni ravni oziroma 0,94  mio evrov na mesec. Ocenjeno je, da se bodo za nekaj manj kot 3 % znižale količine tobačnih izdelkov od katerih je obračunana trošarina. Zaradi enomesečnega zamika pri plačilu trošarine v državni proračun, bo prvi finančni učinek viden šele v mesecu marcu 2017, učinek na prihodke v letu 2017 pa bo 8,7 mio evrov in dodatnih 2,6 mio evrov v letu 2018

S predlagano uredbo se zvišajo zneski trošarine za cigarete, cigare in cigarilose, drobno rezani tobak in drug tobak za kajenje. V skladu s parametri se določi znesek specifične trošarine in odstotek proporcionalne trošarine za cigarete, ki se prodajajo na slovenskem trgu, in ugotavlja tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaret.

Drobnoprodajne cene tobačnih izdelkov naj bi se zaradi zvišanja trošarin tako povečale za tri do pet odstotkov, kar znese okrog 10 centov na zavojček.