Jutri se pričenja evropski teden mobilnosti

Promet je eden glavnih virov onesnaževanja zraka, vzrok podnebnih sprememb, telesnih poškodb in tudi smrti. Sprememba navad, povezanih z mobilnostjo, je tako življenjskega pomena. Osrednja tema se bo letos sukala okoli možnosti ter koristi prepletanja in dopolnjevanja različnih vrst potovanj, ki nas lahko pripeljejo do cilja.
Morda se bomo na telovadbo odpeljali s kolesom in se tako znebili še nekaj dodatnih kalorij, se v službo peljali v prijetni družbi sopotnika, nazaj pa z vlakom, vmes prebrali dobro knjigo ter pozabili na skrbi s parkiranjem. Morda pa bomo na vlak vzeli kolo in tako potovali še učinkoviteje. Združevanje različnih oblik prevoza prinaša sodobno, dinamično in ozaveščeno potovanje, s katerim lahko neposredno prispevamo k izboljšanju okolja, z aktivnim slogom pa tudi h dvigu kakovosti življenja.

Tudi letos dan brez avtomobila

V petek, 21. septembra, med 10. in 12. uro bodo že tradicionalno cesto pred Mestno hišo zasedli otroci iz Vrtca Lendava ter osnovnošolci, na stojnicah pred Mestno hišo pa bodo predstavljeni trajnostni načini mobilnosti. Vzgojno izobraževalni zavodi v občini Lendava se bodo v prihodnjem tednu še posebej posvečali tej temi, pripravljajo razstavo, pohode, kolesarske dneve, predvsem pa otroke in njihove starše vzpodbujajo, da za pot v šolo in vrtec izberejo trajnostni način.

Zakaj je promet tak problem?

Pogosto slišimo, da sodoben slog življenja ni trajnosten. Izraz pomeni, da svoje potrebe zadovoljujemo na načine, ki dobesedno ogrožajo našo prihodnost in prihodnost naših potomcev. To še zlasti velja za promet, ki je eden glavnih virov onesnaževanja zraka, vzrok podnebnih sprememb, telesnih poškodb in tudi smrti. Sprememba naših navad, povezanih z mobilnostjo, je tako rekoč življenjskega pomena.

Evropski dan brez avtomobila je bil prvič organiziran v Franciji

Evropski dan brez avtomobila je bil prvič organiziran v Franciji leta 1998, zamišljen pa je bil kot priložnost, s katero lahko mesta pokažejo svoja prizadevanja za varstvo okolja. Vsakega 22. septembra lahko lokalne skupnosti predstavijo svoja mestna središča v drugačni luči in izvedejo ključne dejavnosti, namenjene omejevanju avtomobilskega prometa na določenih območjih, spodbujanju uporabe trajnostnih oblik prevoza in ozaveščanju prebivalcev o vplivih njihove izbire potovalnega načina.

V sklopu evropskega tedna mobilnosti bo 21. septembra 2018 ob 10. uri v Lendavi pred Mestno hišo predstavitev električnih koles, z možnostjo izposoje in testiranja.