Judito Vida Törnar zamenjala Zsuzsanna Bači

Spremembe pri Komisiji Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti. Dozdajšnjo članico Judito Vida Törnar, sicer predsednico Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Lendava, je v omenjeni komisiji zamenjala Zsuzsanna Bači, podpredsednica Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.
Na minuli 55. redni seji Vlade Republike Slovenije, so med drugim obravnavali tudi zamenjavo članice pri Komisiji Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti. V omenjeni komisiji, ustanovljeni s sklepom Vlade Republike Slovenije, se je z mesta članice razrešila Judita Vida Törnar, namesto nje pa se je, kot predstavnico Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti imenovala Zsuzsanna Bači, sicer  podpredsednica Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.

Razrešitev in imenovanje je bilo izvedeno na podlagi predloga Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti in na predlog same Judita Vida Törnar. Ta nam je v včerajšnjem telefonskem pogovoru dejala, da si je zamenjave želela sama, saj zaradi službenih obveznosti ni zmogla ustrezno opravljati svoje funkcije pri omenjeni komisiji.