Dr. Judita Zagorec Csuka nastopila delovno mesto vršilke dolžnosti direktorja KKC Lendava

Dr. Judita Zagorec Csuka je nastopila delovno mesto vršilke dolžnosti direktorja Knjižnica kulturni center (KKC) Lendava. Kot edini prijavljeni kandidatki, ki se bo, kot je dejala, prijavila tudi na razpis za direktorico kateri je sicer že v teku, je soglasje podal občinski svet, pozitivno mnenje soustanoviteljica (MSNSOL) in potrditev Svet zavoda.
Kot kaže, se saga okrog vodstva javnega zavoda KKC Lendava vendarle zaključuje in se bo povsem zaključila z imenovanjem direktorja, kar pa se bo zgodilo v roku meseca, največ dveh. Trenutno zavod od torka naprej vodi vršilka dolžnosti direktorja, to je dr. Judita Zagorec Csuka, ki je sicer bila tudi edina, ki se je prijavila na delovno mesto vršilke dolžnosti in se bo prijavila na razpis za delovno mesto direktorja. Kot vršilka dolžnosti bi sicer slednja svoje delo lahko opravljala največ eno leto od imenovanja. Ker pa svet zavoda KKC želi čim prej vzpostaviti redno vodenje, vzporedno že teče razpis za delovno mesto direktorja, v trajanju zaposlitve 60 mesecev.

“Zaradi predčasnega prenehanja mandata direktorja javnega zavoda KKC Lendava – LKKK, je svet zavoda na svoji 9. seji dne 5.7.2022 sprejel sklep, s katerim je za vršilko dolžnosti direktorja javnega zavoda KKC Lendava predlagal kandidatko dr. Judito Zagorec Csuka. Predlog je svet zavoda v skladu s 17. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda KKC Lendava posredoval v mnenje soustanoviteljici in v soglasje ustanoviteljici.

Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava je mnenje k imenovanju vršilke dolžnosti direktorja javnega zavoda KKC Lendava podala 18.7.2022, Občina Lendava kot ustanoviteljica javnega zavoda KKC Lendava pa je soglasje k imenovanju vršilke dolžnosti direktorja zavoda sprejela na svoji 23. korespondenčni seji dne 25.7.2022. Svet zavoda KKC Lendava je o imenovanju vršilke dolžnosti direktorja javnega zavoda KKC Lendava odločil na svoji 3. korespondenčni seji dne 26.7.2022 po prejetem mnenju soustanoviteljice in soglasju ustanoviteljice zavoda.

Imenovanje vršilke dolžnosti direktorja javnega zavoda velja z dnem sprejema sklepa sveta zavoda, to je od 26.7.2022 in traja do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ eno leto,” je zapisal Robert Požonec, predsednik sveta javnega zavoda.

Od 9 članov je tega dne do 12. ure glasovnico oddalo 7 članov, 1 glasovnica je prispela po 12. uri, 1 član ni oddal glasovnice. Od 9 članov jih je ZA imenovanje v.d. direktorja zavoda glasovalo 7, proti ni bil nihče.