Judit Törnar Vida ostaja na čelu Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Lendava

Pred dnevi so v prostorih Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Lendava opravili konstitutivno sejo. Judita Törnar Vida ostaja na čelu omenjene narodne skupnosti, štiriletni mandat pa ji je znova zaupal dvanajstčlanski svet.
Na lokalnih volitvah 18. novembra so volivci madžarske narodnosti v štirih volilnih okrajih v občini Lendava v svet neposredno izvolili dvanajst članov. Desetim so volivci namenili dovolj glasov da so znova sedli v sejno dvorano (Dorisz Farics, Lajos Bence, Albert Halász, Tomi Horvat, Ferenc Horváth, Teodor Lebar, Janez Magyar, Robert Požonec in Judit Törnar Vida), Zuzsanna Bači in Monika Šimon pa sta v aktualnem mandatu novi članici omenjenega sveta.

Na ustanovni seji so med drugim izvolili tudi vodstvo. Judit Törnar Vida ostaja na čelu omenjene narodne skupnosti, svoje delo bo tako opravljala nova štiri leta.  Törnar Vidajeva protikandidata oz. protikandidatke ni imela, a na glasovanju ni dobila soglasne podpore temveč “le” večinsko, saj je zanjo glasovalo devet od že prej omenjenih dvanajstih članov sveta, rezultat glasovanja pa je kljub temu sprejela vidno zadovoljna.

Nova-stara predsednica si je kot najpomembnejšo nalogo zadala izdelati kadrovsko politiko Lendave, s tem pa tudi kadrovsko politiko prekmurskih Madžarov. Podpredsednik sveta je postal Tomi Horvat, član sveta pa tudi novoizvoljeni župan občine Lendava, Janez Magyar. Ta bo v svetu lahko sodeloval, saj sta funkciji združljivi. Med tem je deset članov potrebno delegirati v krovno organizacijo pomurskih Madžarov, delegiranja pa nista sprejela Lajos Bence in Albert Halász.