Jožef Horvat: “Vlada naj se odpove denarju iz dolgov AHA Mure v prid nekdanjih delavcev”

Pomurski poslanec Jožef Horvat (NSi) je na Vlado RS naslovil pisno poslansko pobudo v zvezi s stečajnim postopkom podjetja AHA Mura in poplačilom njegovih upnikov.
Jožef Horvat je izpostavil, da je iz omenjene posebne delitvene mase, ki jo je predlagal upravitelj dolžnika Aha Mura d.o.o., razvidno, da nekdanji delavci Aha Mure ne bodo poplačani niti z evrom. “Z veliko verjetnostjo lahko sklepam, da delavci ne bodo dobili nič tudi od nadaljnje prodaje nepremičnin in premičnin, pa čeprav so prav ti delavci dolga desetletja gradili nekdanjo Muro, ob stečaju pa so bili brutalno vrženi na cesto in osramočeni. Za mnoge usode družin in posameznikov vemo, za večino ne vemo,”  je ogorčen poslanec NSi.

Zato Vladi RS daje pobudo, da se odpove delu posebne razdelitvene mase (294.305,42 EUR) v korist nekdanjih delavcev Aha Mure d.o.o.

Podpredsednik NSi je še spomnil, da je prav Vlada RS 28. 4. 2011 sprejela sklep, da se dodeli finančno spodbudo podjetju Aha Moda, d. o. o., za investicijski projekt “Vzpostavitev sodobnih poslovnih procesov in revitalizacija blagovne znamke Mura” v višini 5.815.872,00 EUR. (Pozneje se je podjetje Aha Moda d.o.o. preimenovalo v Aha Mura d.o.o.). Na žalost delavci od te finančne spodbude niso imeli nič, saj je kmalu podjetje zaradi napačnih poslovnih odločitev propadlo.

“Če bo vlada pokazala pravo voljo in sočutje do delavcev, bo pobudi lahko ugodila, tudi z eventuelno spremembo zakona,” je zaključil Horvat.