Jožef Gerenčer: “Iz naslova menjave vodomerov občani občine Lendava ne bomo dodatno obremenjeni”

Zakon o meroslovju določa, da je vodomere treba zamenjati vsakih pet let, drugače sledijo kazni. Z omrežnino v pomurskem vodovodu, sistemu A, se menda naj ne bi zbralo dovolj sredstev, da bi se iz tega naslova lahko zamenjalo več tisoč števcev, zato se občine sprašujejo, od kod vzeti potrebni denar za zamenjavo števcev. Informacije smo za območje naše občine preverili pri direktorju javnega podjetja Eko-Park, Jožefu Gerenčerju, ki nam je zagotovil, da “iz naslova menjave vodomerov občani občine Lendava ne bomo dodatno obremenjeni.”
Ker bo od dokončanja sistema A pomurskega vodovoda zelo kmalu minilo pet let, bi bilo treba zdaj naenkrat na celotnem območju vodovoda izvesti tudi zamenjavo vseh vodomerov za uporabnike (za priključek DN 20). Teh pa je nekaj manj kot deset tisoč. Tudi v naše uredništvo so pisali zaskrbljeni uporabniki vode na območju občine Lendava, ki jih skrbi, da bodo kljub dejstvu, da na položnicah že plačujejo omrežnino, morali kriti del stroškov zamenjave vodomera. Posamezna cena za vodomer se giblje med 90 in 100 evri. Zaradi mnogih, kot kaže netočnih informacij, smo zadevo preverili neposredno pri podjetju Eko-Park, direktor katerega, Jožef Gerenčer, nam je zagotovil, da “iz naslova menjave vodomerov občani občine Lendava ne bomo dodatno obremenjeni.”

“Rad bi predstavil nekaj dejstev. Strošek vzdrževanja priključkov, je na podlagi Uredbe MEDO že od leta 2010 naprej sestavni del omrežnine, ki jo plačujemo vsi uporabniki storitev po vsej Sloveniji. Izvajalec gospodarske javne službe je vodomere vseskozi menjeval, zaostanek na območju občine Lendava pa je nastal v letih 2019, 2020 in 2021 tudi zaradi razmer, ki so bile in še trajajo. Nikjer ni bilo izjavljeno, da v Lendavi za ta namen ni bilo zbranih zadosti sredstev in da bomo občani morali plačati kaj dodatno. Torej stroške menjave vodomerov na območju občine Lendava bo izvajalec pokrival iz rezervacij preteklih let ter planiranih prihodkov v letu 2022, to velja tako za hiše kot za večstanovanjske objekte, razen za interna merila s katerimi Eko-Park nima nič. Ni pa situacija glede zbranih sredstev enaka v vseh občinah v katerih je Eko-Park tudi izvajalec gospodarske javne službe oskrbe z vodo. Torej iz naslova menjave vodomerov občani občine Lendava ne bomo dodatno obremenjeni,” je bil jasen.

Jožef Gerenčer želi, da se s politično motiviranimi članki naj ne zavaja javnosti

Na enem izmed lokalnih spletnih blogov so, kot je za naš spletni medij zapisal Gerenčer, bile zapisane netočne informacije na temo stroškov zamenjave vodomerov. “Glede na določene navedbe v članku o moji politični pripadnosti stranki SMC (mimogrede nisem član nobene stranke) ter navedbe, da sem eden od glavnih svetovalcev župana, je več kot jasno in očitno, plod katere politične skupine je ta članek in kakšen je resničen namen le-tega. Od avtorja članka ter od skupine ljudi v ozadju, ki imajo po navadi polna usta demokratičnih standardov, bi pričakoval, da se ne bi šli političnih igric s takšno temo in, da bi pri odgovorni osebi upravljavca to informacijo pred objavo preverili,” je zaključil Gerenčer.