Jevšek Janši predlaga ustanovitev ministrstva za lokalno samoupravo in regionalno politiko v Mariboru

Minulo sredo je Skupnost občin Slovenije na novega mandatarja Janeza Janšo naslovila pisno pobudo po ustanovitvi samostojnega ministrstva pristojnega za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki bo imelo sedež v Mariboru.
“V Skupnosti občin Slovenije ugotavljamo, da je lokalna samouprava na državni ravni začela izgubljati svoj pomen takoj, ko je bila ukinjena Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ob tem je postopno tudi pričela plahneti politika vodenja enakomernega regionalnega razvoja, kar je ključnega pomena za decentraliziran in enakopraven razvoj Slovenije in za krepitev pozitivnih razvojnih potencialov v različnih delih Slovenije,” je zapisal župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek v imenu Skupnosti občin Slovenije, ki ji predseduje.

Prav zaradi negativnih učinkov na položaj in razvoj občin ter negativnih trendov v skladnem regionalnem razvoju države, je Skupnost občin Slovenije vsako novo nastajajočo vlado po letu 2012 pozivala, da v organiziranost vlade na novo oz. ponovno umesti pristojno ministrstvo za lokalno samoupravo ter z imenovanjem ministra ali ministrice da ustrezno in potrebno težo občinam.