Javni zavod se bo zadolžil za 120 tisočakov

Zavod za turizem in razvoj Lendava, ki deluje v kolesarskem centru Čentiba, se bo zadolžil. Gre za 120 tisoč evrov, zeleno luč za zadolžitev pa je na minuli redni seji prižgal tudi občinski svet. Zavod za turizem in razvoj Lendava se bo zadolžil za potrebe izvajanja projekta “Guide2visit.”
O tem, ali se bo Javni zavod za turizem in razvoj Lendava, ki deluje v kolesarskem centru Čentiba zadolžil ali ne, so na kratko razpravljali občinski svetniki na minuli, 21. redni seji občinskega sveta. Po predstavitvi, ki jim jo je podal direktor javnega zavoda Romeo Varga, je nekaj pomislekov izrazil podžupan Občine, Stanislav Gjerkeš, a so prisotni naposled predlog o zadolževanju le potrdili.

Zavod za turizem in razvoj je namreč v letu 2017, še posebej pa v letu 2018 aktivno pričel z izvajanjem projektov, ki so sofinancirani iz evropskih sredstev. Pri izvajanju projektov se zavod srečuje z različnimi težavami, ključni dve težavi pa se nanašata na zagotavljanje sredstev za predfinanciranje projektov in zagotavljanje lastne (finančne) soudeležbe na projektih, ki znaša 15% vrednosti projekta.

V prvi vrsti so pri Zavodu za turizem in razvoj pričeli z izvajanjem projekta “Turizem v zidanicah,” ki ga izvajajo v okviru programa LAS pri dobrih ljudeh. Projekt se nanaša na razvoj turizma v zidanicah, v povezavi z naravno in kulturno dediščino, kjer preko razvoja nastanitvenih kapacitet v zidanicah pridobivajo nove nastanitvene kapacitete, ki so umeščene v vinogradniško območje občine Lendava. Vrednost omenjenega projekta znaša 49.179 evrov, pri čemer je Zavod za turizem in razvoj zagotovil 14.254 evrov sredstev. Projekt se bo zaključil konec letošnjega leta.

Drugi projekt, ki ga pri Zavodu za turizem in razvoj aktivno izvajajo v okviru programa Slovenija – Madžarska je Guide2Visit. Ključna cilja projekta sta vzpostavitev kompleksnega sistema usmerjenja obiskovalcev ter turistična promocija slovensko-madžarskega obmejnega območja. Vrednost projekta za Zavod za turizem in razvoj znaša 196.750 evrov, od tega mora zavod zagotoviti 29.512,50 evrov lastnih sredstev. Projekt se bo izvajal do 31.8.2020.

Projektni partner mora vsa sredstva predfinancirati, za namen projekta (predfinanciranja) pa je zavod uspešno pridobil kredit Ribniškega sklada, v višini 120.000 evrov, a mora tega, v skladu z zakonom, odobriti Občina oz. občinski svet. Prav tako je potrebno pokriti stroške financiranja kredita, v znesku 8.000 evrov.

V sklopu projekta bo nastal promocijski film, organizirane bodo strokovne ekskurzije za medije in turistične vodnike, izdelani bodo integralni turistični produkti, pripravljene in natisnjene bodo informacijske kartice, izvedena bodo izobraževanja za turistične vodnike, izvedene bodo delavnice za turistične ponudnike, priprave brošur, medijske objave in objave promocijskih člankov, označevanje pohodniških poti, …

Izvedene aktivnosti naj bi prispevale predvsem k izboljšanju turistične ponudbe v Lendavi, k izboljšanju turistične privlačnosti Lendave, k večji prepoznavnosti Lendave, k medsebojnemu povezovanju in sodelovanju različnih turističnih deležnikov v Lendavi, k ustvarjanju novih delovnih mest, produktov in storitev ter k oživljanju Lendavskih goric ter njene okolice.

Partnerji:

• Vas Megyei Önkormányzati Hivatal – vodilni partner
• Zala Megyei Önkormányzat
• Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
• Zavod za turizem in razvoj Lendava
• Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
• Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság