Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v letu 2021: Na Občino prispelo 30 vlog

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Lendava, ki ga je Občinski svet občine Lendava sprejel v aprilu 2019 v 2. členu določa, da se sredstva razpisa dodeljujejo z namenom uresničevanja Razvojnega koncepta Občine Lendava 2015 – 2025. Slednji določa strateške cilje za zagotovitev blaginje občanov in preseganje kazalcev povprečja razvojne uspešnosti v Republiki Sloveniji.
Na javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v letu 2021 je prispelo 30 vlog. Zavrnjenih je bilo 15 vlog, kar pomeni, da vsa načrtovana sredstva proračuna za namen razpisa niso bila v celoti razdeljena. Namen pomoči ukrepa, ki je eden izmed petih ukrepov letošnjega razpisa in na katerega se je prijavilo največ podjetij (Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij), je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast (13. člen Pravilnika). Potrebno je vedeti, da so najbolj kritična leta poslovanja podjetja ravno prva leta po ustanovitvi, kar še posebej velja za mala in srednje velika podjetja.

“Mlada podjetja se namreč s konkurenčnega vidika soočajo s slabšo pozicijo na trgu v primerjavi z zrelimi podjetji, so slabše prepoznavna na konkurenčnem trgu in imajo posledično otežen pristop pridobivanja kupcev. Čas Covid-a je podjetniško okolje za mlada podjetja naredil le še bolj negotovo in naredil mlada podjetja še bolj ranljiva,” so sporočili iz Občine Lendava in dodali, da je “poznavanje t.i. indeksa izstopa podjetij iz trga (ta nedvoumno ugotavlja, da je največji delež izstopa iz trga med mladimi mikro podjetji) potrjujeta pravilnost izvajanja Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Lendava s strani občinske uprave.”

Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v letu 2021 je bil odprt od 31.3. – 30.6. “Dodatne točke, s katerimi bi potencialni vlagatelji lahko dosegli minimalno število potrebnih točk (50) so bili vstop na trg z novo dejavnostjo ali povečanje obsega poslovanja. Dodatne točke je prijavitelju prinašala tudi dodatna zaposlitev (ali več teh), kar je tudi eden izmed ključnih ciljev Pravilnika. Če bi torej »zrela« podjetja zasledovala zastavljene cilje razpisa in merila za njihovo vrednotenje, bi zagotovo dosegla minimalno potrebno število točk, torej vsaj 50,” so pojasnili na Glavni ulici 20.