Javnemu zavodu Knjižnica – Kulturni center Lendava 20 tisočakov sredstev

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji redni seji sprejela sklep, da se na podlagi 67. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo Občini Lendava v okviru sistema financiranja občin v letu 2017, zagotovijo dodatna sredstva za delovanje Javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava.
Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da se na podlagi 67. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ugotovi javni interes Republike Slovenije in se Občini Lendava, v okviru sistema financiranja občin za leto 2017 zagotovijo dodatna sredstva za delovanje Javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, za izvajanje javnega kulturnega programa širšega pomena v višini 20.000 evrov.

Občina Lendava je z dopisom z dne 9. 6. 2017 podala ministru za kulturo pobudo, da se Javnemu zavodu Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ katerega ustanoviteljica je Občina Lendava, v okviru sistema financiranja občin v letu 2017, zagotovijo dodatna sredstva, saj delovanje javnega zavoda presega občinski pomen in zadovoljuje tudi potrebe prebivalcev drugih občin in je to v javnem interesu države.