Janša: “Daljnovod Cirkovce-Pince je izjemnega pomena ne le za Slovenijo, ampak celotno regijo”

Včeraj se je odvila otvoritev začetka izgradnje daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince. Otvoritev je potekala v prireditvenem šotoru na trati ob dvorcu Sternthal v Kidričevem. Predsednik vlade Janez Janša je ob tej priložnosti zbrane tudi nagovoril.
Načrtovani električni daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince, ki predstavlja del povezave Slovenija–Madžarska–Hrvaška, je ena glavnih prioritet Vlade Republike Slovenije v razvoju slovenske energetske infrastrukture. Daljnovod bo vzpostavil prvo meddržavno povezavo s prenosnim omrežjem Madžarske, povečal zanesljivost delovanja elektroenergetskega sistema Slovenije, prenosnega omrežja in uvozne prenosne zmogljivosti ter ob nepredvidenih dogodkih ali obratovalnih težavah izboljšal zanesljivost napajanja odjema v Sloveniji.

“Če ne bi imeli velike skrbi zaradi COVIDa, bi bil današnji dan in sploh ta teden v Sloveniji tudi v razvojnem smislu tako sončen kot današnje vreme. Jutri bomo po dolgih letih in pripravah končno zasadili prvo lopato na tretji razvojni osi in danes se začenja izgradnja tega daljnovoda, katerega umeščanje v prostor in nasploh v sistem je trajalo 20 let. Gre za izjemno pomemben in hkrati izjemno zahteven projekt, zato je razumljivo, da zaradi raznoraznih regulacij, pravil umeščanja v prostor, usklajevanja lokalnih skupnosti, usklajevanja različnih interesov traja dlje kot za kakšno občinsko cesto, kljub temu pa je 20 let predolga doba. Ta daljnovod je izjemnega pomena. Čeprav električno energijo jemljemo kot nekaj samoumevnega, je električna energija tudi v 21. stoletju ključen označevalec in omogočevalec civilizacije,” je dejal Janša.

“Po 17 letih čakanja danes začenjamo z deli za izgradnjo daljnovoda 2×400 kV Cirkovce-Pince. Gre za 80 km daljnovod, na 264 stebrih, s katerim bomo vzpostavili prvo čezmejno povezavo s prenosnim omrežjem Madžarske. Projekt je vreden več kot 130 mio evrov,” pa je na Twitterju zapisal Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo. “Ko se je ta projekt leta 2000 začel, je bilo nekaj napovedi, da glede na to, da je takrat Slovenija kandidirala za Evropsko unijo, tudi Madžarska in Hrvaška sta bili kandidatki, Hrvaška nekoliko kasneje, da moramo ta projekt dokončati, ko bomo skupaj vstopili v Evropsko unijo, ker samo politična povezava, brez energetskih in infrastrukturnih povezav je mrtva črka na papirju. Z Madžarsko smo šli skupaj v Evropsko unijo že čez štiri leta, tudi Hrvaška se je Evropski uniji pridružila prej, preden smo to zgradili. Izkoriščam priložnost, da se zahvalim predsedniku madžarske vlade Viktorju Orbanu, prav tako predstavniku hrvaške vlade ministru Grliću Radmanu za izjemno dobro medsosedsko sodelovanje v času pomladanskega vala epidemije koronavirusa, kjer širše povezave enostavno niso delovale in si se lahko zanesel predvsem nase in na svoje sosede. Zato je pomen današnjega koraka še toliko večji,” je zaključil Janša.

Skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem so pred natanko mesecem dni že pričeli s pripravo del in izvajanjem le-teh na terenu (poseki gozdnih zemljišč, zakoličbe stojnih mest, izgradnja dostopnih poti in izvajanje gradbenih del). Zaradi spremenjene dinamike projekta se bodo dela predvidoma pričela hkrati na več delih trase. Vsa gradbišča bodo zavarovana z gradbiščnimi ograjami ter označena skladno z zahtevami zakonodaje in izdanega gradbenega dovoljenja. Sama gradnja bo potekala predvidoma do konca prihodnjega leta. Javno naročilo “Izgradnja DV 2×400 kV Cirkovce-Pince – izvedba gradbenih del, dobava in montaža jeklenih konstrukcij ter izvedba elektromontažnih del” je bilo oddano konzorciju podjetij Dalekovod d.o.o. in C&G d.o.o.