Izvedla se bodo večja obnovitvena dela na 20 kV daljnovodu

Kot so sporočili iz javnega podjetja za distribucijo električne energije, Elektro Maribor, se bodo na 20 kV daljnovodu v naseljih Gornji Lakoš, Dolnji Lakoš, Gaberje, Kapca, Hotiza, Mala Polana in Velika Polana, začela večja obnovitvena dela, ki bodo trajala do konca junija.
“Do konca junija bomo izvajali večja obnovitvena dela na 20 kV daljnovodu od Lendave v smeri naselij Gornji Lakoš, Dolnji Lakoš, Gaberje, Kapca, Hotiza, Mala Polana in Velika Polana. Investicija je pomembna za kakovost oskrbe prebivalstva in gospodarstva na tem območju z električno energijo in omogoča nadaljnji razvoj z možnostjo priključevanja novih odjemalcev in malih proizvajalcev električne energije, tudi samooskrb,” so včerajšnji popoldan sporočili iz omenjenega elektro distribucijskega podjetja.

“Zaradi del bo potrebno posamezne dele obstoječih elektroenergetskih vodov večkrat izklopiti. V tem času bo zato lahko nekoliko zmanjšana zanesljivost dobave in kakovost električne energije, odjemalci pa bodo imeli več kratkotrajnih prekinitev dobave električne energije. Naši sodelavci si bodo prizadevali za to, da bo prekinitve zaznalo čim manj uporabnikov omrežja in da bodo trajale najkrajši možni čas,” so še pojasnili.

Vsem uporabnikom na omenjeni trasi sporočajo, da se naročijo na brezplačno obveščanje o načrtovanih (na NN-nivoju) in nenačrtovanih (na SN- nivoju) prekinitvah dobave električne energije. Uporabnikom je na voljo brezplačna spletna in mobilna aplikacija (eStoritve) za prijavo na obveščanje o načrtovanih prekinitvah napajanja (po SMS-u, ePošti). Mobilna aplikacija je na voljo preko Google Play (Android) in App Store (iOS), povezava do spletne aplikacije pa je na voljo preko spletne strani. Aktualne informacije o načrtovanih prekinitvah dobave električne energije so vedno dostopne tudi na njihovi stletni strani.