Izvajalska pogodba za rekonstrukcijo lokalnih cest na območju Čentibe, na odseku Zatak podpisana

Občina Lendava že od predlanske jeseni prenavlja in rekonstruira lokalne ceste v naselju Čentiba. Včeraj sta župan Občine Lendava Janez Magyar in direktor podjetja Legartis d.o.o. Matjaž Hozjan v mestni hiši v veliki sejni dvorani podpisala izvajalsko pogodbo za rekonstrukcijo lokalnih cest na območju Čentibe, na odseku Zatak.
Cestne težave v Čentibi so težava z dolgo brado

Krajani Čentibe so že dlje časa opozarjali na neustrezno obnovo posameznih odsekov cest, nekateri so, po njihovem mnenju ponekod bili celo nevarni za udeležence v prometu. Prve sanacije so se odvijale v letu 2018, a so pri delih nastale napake. Za tem se je sanacija nadaljevala v letu 2020, a izvajalec del, enak kot leta 2018, to je podjetje Pavčnik, ni dvignil jaškov, pri čemer je cesta postala precej valovita. Nadzor je vršilo podjetje APUS, varstvo pred erozijo, hudourniki in plazovi, d.o.o. iz Ljubljane. Sledila je sanacija že sanirane ceste, jaške so dvignili in avtomobili so se že kmalu lahko zapeljali po ustreznem cestišču. Prav tako so ob tem sanirali tudi napake iz leta 2018.

Cestna infrastruktura v Čentibi je že več let klicala po prenovi, še najbolj pa del na griču Madžardiak, kjer se je izvedel tudi manjkajoči del fekalne kanalizacije. Občina Lendava je naposled le uslišala večletne prošnje krajanov Čentibe, ki so nujnost obnovitvenih del na cestni infrastrukturi že velikokrat poudarjali, cestna infrastruktura pa je že dlje časa bila jabolko spora na relaciji krajevna skupnost – Občina, zaradi cest pa je odstopil tudi predsednik krajevne skupnosti, ter še nekaj članov. Sanacije in rekonstrukcije cest v Čentibi se tako nadaljujejo.

Stroji bodo zabrneli na Zataku

Dela obsegajo rekonstrukcijo ceste in novogradnjo kolesarske steze v dolžini 1.270 m, izgradnjo vodovodnega/hidrantnega omrežja, posodobitev javne razsvetljave in telekomunikacij ter rekonstrukcija in razširitev mostu. V drugi fazi sledi ureditev kolesarske steze. Zaključek del, katerih pogodbena vrednost znaša 836.485,51 evrov z DDV, je predviden do konca novembra 2022. Sanacija in rekonstrukcija lokalnih cest v Čentibi v aktualnem javnem naročilu obsega zaselke Madžardiak (430m), Zatak (1.207m), Mali breg (390m) in Süč (430m) ter Glavno ulico (190m).

FOTO: Občina Lendava