Izšla je knjiga Lendavčanke Dr. Julije Sardelić pri ugledni založbi Manchester University Press

Pred kratkim je pri založbi Manchester University Press (ki je uvščena med 50 najboljših akademskih založb na svetu)  izšla knjiga “The Fringes of Citizenship” (v slovenskem prevodu “Robovi državljanstva”), Lendavčanke Dr. Julije Sardelić. Dr. Sardelić je zaposlena kot docentka (predavateljica) na Oddelku za politologijo in mednarodne odnose na Univerzi v Wellington v Novi Zelandiji.
Knjiga “Robovi državljanstva: Romske manjšine v Evropi in državljanska marginalizacija,” obravnava kako so Romi v Evropi pozicionirani kot državljani. V akademskih razpravah se o položaju Romov v Evropi večinoma diskutira kot o etnični manjšini ali migrantih z nizkim socio-ekomskim statusom. Tako akademiki kot tudi oblikovalci politik, predvsem na ravni Evropske unije, povezujejo diskriminacijo Romov z njihovo domnevno neintegriranostjo v širšo družbo. Julija Sardelić v svoji analizi opozarja, da bodo različne politike za integracijo Romov ostale zgrešene, dokler ne prevprašajo samih osnov, na katerih so zgrajene.

Namesto vprašanja, kako integrirati Rome, Sardelić zagovarja premislek o osnovnih konceptih, na katerih temelji vsaka družba, kot je med drugim koncept državljanstva. Ob analizi koncepta državljanstva, knjiga Julije Sardelić pokaže, da podobno državljansko marginalizacijo kot Romi v Evropi doživljajo tudi staroselci v različnih predelih sveta ter Afroameričani v Združenih Državah Amerike (na primer, podobno kot Afroameričani so tudi Romi v različnih predelih Evrope, vključno s Hrvaško in Madžarsko, bili v segregiranih šolah in razredih, ločeni od večinskega prebivalstva). V svoji recenziji je anonimni recenzent zapisal o knjigi sledeče “Menim, da je knjiga vrhunski doprinos k znanstveni literaturi s področja politologije in mednarodnih odnosov, a hkrati tudi k politični sociologiji (…), kar prav tako nakazuje, da bo ta knjiga ostala na ključna referenca na policah različnih akademskih področij.”

Knjiga namreč ni zgolj utemeljena na akademski razpravi, temveč tudi na tem, da je pred svojo akademsko potjo Julija Sardelić veliko časa preživela v romski skupnosti Kamenci, kateri je tudi, med drugim, knjiga posvečena. Knjiga je preko založbe Mancherster University Press odprto dostopna (open access) vsem na tej povezavi: https://www.manchesteropenhive.com/view/9781526143136/9781526143136.00004.xml

Dr. Julija Sardelić, Docentka na Oddleku za politologijo in mednarodne odnose, Victoria Univerza v Wellington, Nova Zelandija

Dr. Julija Sardelić zadnji dve leti živi v Wellingtonu, glavnem mestu Nove Zelandije. Kot docentka (Lecturer) na Fakulteti za humanistiko in družbene vede Victoria Univerze v Wellintonu (https://people.wgtn.ac.nz/julija.sardelic )predava predmete s področja politologije ter mednarodnih odnosov, ki se osredotočajo na človekove pravice, (prisilne) migracije ter nacionalizem. Dr Julija Sardelić živi in deluje v mednarodnem akademskem prostoru skoraj že desetletje. Pred sedanjo pozicijo je bila Marie Skłodowska Curie postdoktorska raziskovalka na Univerzi v Leuvnu v Belgiji (Marie Skłodowska Curie postdoktorska štipendija velja za najbolj prestižno postdoktorsko štipendijo v Evropi). Dr Sardelić je bila zaposlena tudi na Univerzah v Liverpoolu in Edinburghu v Veliki Britaniji ter na Evropskem Univerzitetnem Inštitutu v Firencah v Italiji. Doktorirala je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na Oddelku za sociologijo. Poleg pred kratkim izdane knjige, je tudi avtorica številnih člankov in druga najbolj citirana znanstvenica v Novi Zelandiji na ravni docenture.