Izobraževanje na daljavo zagotovo do konca letošnjega leta, zaščitne maske več niso brezpogojno obvezne

Kot kaže, bo izobraževanje na daljavo zagotovo potekalo do konca letošnjega leta, ali morda celo do drugega tedna v mesecu januarju 2021. Uradni vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je povedal, da se epidemiološke razmere po vsej Evropi zaostrujejo, skladno s tem tudi ukrepi, a ministrica Kustečeva pravi, da bo šolanje do konca leta zagotovo potekalo na daljavo.
“Žal se aktualni podatki o stanju okužb in zasedenosti bolniških postelj niso toliko spremenili, da bi lahko začeli razmišljati o varnem vračanju otrok v šolske prostore,” je poudarila Kustečeva. “Takoj, ko se bo to zgodilo, je vračanje otrok nazaj v šole prva prioriteta ne le našega ministrstva, ampak celotne vlade in države. Zavedamo se, da izobraževanje na daljavo ni primerljivo z izobraževanjem v šolah, ampak je ta način izobraževanja trenutno najbolj varen – na to nas opozarjajo tako zdravstvena stroka kot ravnatelji. Tveganje, da bi otroke v sedanjih razmerah spustili nazaj v šolo v fizičnem smislu, je previsoko,” je dejala ministrica Kustečeva.

Kot je zagotovila Kustečeva, bo ob izboljšanju epidemiološke slike prioriteta odpiranje vrat šol, najprej za učence prve triade osnovne šole, nato pa za otroke s posebnimi potrebami. Ob robu seje državnega zbora je po poročanju STA ministrica napovedala, da bo izobraževanje na daljavo v šolah, vrtcih in univerzah do konca letošnjega leta zagotovo potekalo na daljavo. Po naših neuradnih informacijah bi pouk lahko potekal na daljavo vse do 11.1.2021.

Zaščitne maske več niso brezpogojno obvezne

Vlada je izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki je enak sedaj veljavnemu, nekoliko je le milejši ukrep nošenja zaščitne maske na odprtih javnih krajih in prostorih, saj je nošenje zaščitne maske obvezno le v primeru, če ni mogoče vzdrževati medosebne razdalje najmanj 2 metra. To velja za vse statistične regije. Odlok začne veljati 16. decembra 2020 in velja sedem dni.

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra, in v osebnih vozilih. Nošenje zaščitne maske v osebnem vozilu ni potrebno, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.

Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:

  • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
  • učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku,
  • vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,
  • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
  • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

Za te izjeme se glede uporabe zaščitnih mask uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru pri vhodu v tak prostor.