Izgradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Lendava: Občinski svetniki odločali o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov

Občinski svet Občine Lendava je na svoji 16. seji dne 16.12.2020 sprejel Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2022, katerega obvezna priloga je tudi Načrt razvojnih programov (NRP) za 4-letno obdobje. Ker projekta “Dozidava in rekonstrukcija Zdravstvenega doma Lendava” v omenjenem načrtu ni bilo, ga je bilo potrebno dodati, za potrebe sofinanciranja projekta s strani države. Občinski svetniki so o tem odločali na dopisni seji in imeli rekordno kratek rok za oddajo glasovnic.
V času izvrševanja proračuna za leto 2022 je Ministrstvo za zdravje objavilo javi razpis za Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023, na katerega se Občina namerava prijaviti z investicijo izgradnje prizidka k ZD Lendava. Ob prijavi je potrebno priložiti tudi dokazilo o uvrstitvi projekta v veljaven NRP občine. Ker je bil projekt načrtovan v proračunu za leto 2021 in z ozirom na to, da je občina v letu 2020 sprejela proračune za 2 leti, projekta v letu 2022 niso planirali v proračunu in NRP. Zaradi uspešne prijave in možnosti pridobitve sofinancerskih sredstev ministrstva je Občina Lendava občinskim svetnikom predlagala potrditev predloga spremembe NRP.

“Projekt Izgradnja prizidka k ZD Lendava je občina imela vključen v proračunu za leto 2021. Ker razpisa za pridobitev sofinancerskih sredstev s strani Ministrstva za zdravje v letu 2021 ni bilo, se projekt ni realiziral, v pripravi je bila projektna dokumentacija. Želja in potreba po izgradnji prizidka še vedno obstaja, zato se občina prijavlja na aktualni javni razpis Ministrstva za zdravje,” sporočajo iz Občine Lendava. Na omenjeni razpis pristojnega ministrstva se lahko prijavijo občine in ne zdravstveni domovi neposredno.

Rekordno kratek rok za oddajo glasovnic

Po informacijah občinskih svetnikov, so slednji elektronsko pošto z vabilom in dokumentacijo prejeli 18.2.2022, dobrih deset minut pred dvanajsto uro, svojo odločitev pa so morali preko glasovnic izkazati istega dne do 13.00 ure. To bi sicer lahko povzročilo težavo, predvsem zaradi prekratkega časovnega okna. Ali je bil sklep sprejet ali ne, (zaenkrat) ni znano.

Dejstvo je, da je prizidek nujno potreben. Gre za okrog 1.200 kvadratnih metrov površine

“Predvidena je izvedba investicije v letu 2022 in 2023. Predmet investicije je dozidava in rekonstrukcija ZD Lendava za zagotovitev manjkajočih površin in prostorov, ki so nujno potrebni za izvajanje zdravstvene dejavnosti ZD Lendava. S tem bodo prostorske kapacitete ustrezale spremenjenim potrebam pri izvajanju zdravstvenih storitev v prihodnjih letih, z namenom doseganja ustreznih delovnih pogojev za kakovostno izvajanje zdravstvene dejavnosti. Izvedba investicije obsega novogradnjo dveh prizidkov, rekonstrukcijo obstoječega dela ZD Lendava, novogradnjo dveh nadstreškov, zunanje ureditve, prestavitev toplovoda in nabavo medicinske in ostale opreme. Projekt sofinancira tudi javni zavod,” so sporočili iz Občine Lendava. ZD Lendava bi tako dobil tudi nujno potrebne prostore za fizioterapijo. Sedaj gostujejo v Centru za zaščito in reševanje.