Izgradnja prizidka in rekonstrukcija zdravstvene postaje Črenšovci

Država je znotraj Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, namenila znatna sredstva za obnovitev infrastrukture na primarni ravni. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo s 317.760 evri izgradnjo in opremljanje sprejemnice (38 m2), prostore za splošno in družinsko medicino (376 m2), prostor za patronažno varstvo družin (19 m2) in prostor za preventivne dejavnosti (29 m2).
Zdravstvena postaja v Črenšovcih je dotrajana, zastarela in potrebna temeljite obnove in dodatnih prostorov, saj ne ustreza trenutnim potrebam in standardom za kakovostno in varno obravnavo pacientov. Zgrajena je bila pred več kot štiridesetimi leti, zadnja obnova je bila narejena pred 25 leti. Zaradi dodatnih dejavnosti (referenčna medicinska sestra), ki so že vpeljana je prostorska stiska toliko večja, prostori v katerih deluje le-ta pa so neustrezni za kakovostno obravnavo pacientov. 

Patronažni medicinski sestri imata veliko prostorsko stisko (1 majhna pisarna) med drugim pa slednji potrebujeta večje količine obvezilnega in sanitetnega materiala za svoje delovanje, kateri pa je trenutno neprimerno skladiščen. Ni prostora za laboratorij, prav tako ne za izvajanje snemanja EKG. Prostor s kartotečnimi omarami je premajhen in otežuje delo dvema medicinskima sestrama ob sočasni uporabi le-tega.

Tudi funkcionalnost trenutnih prostorov ne dosega zdajšnjega standarda kakovosti (sanitarije in garderoba brez naravne svetlobe in možnosti prezračevanja). Prostor za infekcijski odpad je znotraj postaje, kar poveča možnost prenosa infekcije. Sanitarij za invalide ni. S sten odpada omet, vidne so velike razpoke na stenah, strop se lušči podi so dotrajani. Prav tako so dotrajane inštalacije, ki so posledično potrebne temeljite prenove.

V prizidku se bodo nahajali prostori splošne medicine. Med obstoječo stavbo in prizidkom bo povezovalni hodnik. Investitor je Občina Črenšovci. Priprava projekta je v pristojnosti občine oziroma ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda. Ministrstvo za zdravje sofinancira le tisti del projekta oziroma tiste prostore, ki so predmet sofinanciranje in ki istočasno ustrezajo razpisnim pogojem javnega razpisa. Predviden zaključek investicije je v decembru 2023, celotna vrednost investicije pa znaša skoraj 1.200.000 evrov.