Izdatna pomoč NZS klubskemu nogometu v času epidemije

Nogometna zveza Slovenije na zadnji seji izvršnega odbora NZS sprejela nov sveženj pomoči nogometnim klubom, ki so se v času epidemije koronavirusa znašli v zahtevnem organizacijskem in finančnem položaju. NZS je tokrat klubom namenila skoraj 350.000 EUR, skupaj pa že dobrih 753.000 EUR.
Nogometna zveza Slovenije bo na pobudo predsednika Mijatovića sofinancirala stroške nadomestil za uradne osebe v jesenskem delu sezone 2020/21 v tekmovanjih 1. SNL, 2. SNL, 3. SNL, 1. SFL in 2. SFL, kar skupaj predstavlja olajšavo za klube v višini 179.333 EUR. Klubom 1. SNL, 2. SNL, 3. SNL, 1. SFL, 2. SFL, 2. SML/SKL, ŽFL in vsem mlajšim futsal selekcijam v tem obdobju ne bo potrebno kriti niti stroškov kotizacij za vodenje tekmovanj v višini 44.700 EUR.

Dodatno pomoč krovne nogometne organizacije predstavlja kritje polovice stroškov (35.200 €) za najem LED zaslonov na tekmah 3., 4. in 5. izbora tekem Prve lige Telekom Slovenije v jesenskem delu sezone 2020/21 in celotno kritje COVID-19 testiranja pred začetkom sezone v višini 35.000 €. Nogometna zveza Slovenije prav tako v jesenskem delu sezone klubom ne bo zaračunavala stroškov taks za registracije in certifikate ob prestopnih dejavnostih, kar pomeni pomoč v višini 16.250 €.

Pomoči bodo deležni tudi klubi, ki z nobeno ekipo ne tekmujejo v NZS tekmovanjih. Nogometna zveza Slovenije bo omenjenim klubom ponudila enkratno pomoč v obliki paketa z žogami in osnovno zaščitno COVID opremo, stroški te postavke pa znašajo 36.550 EUR.

Že pred tem je NZS na sejah IO zagotovila pomoč klubom za dokončanje sezone 2019/2020 v obliki kritja stroškov uradnih oseb, financiranje uradnih oseb v mladinskih in ženskih tekmovanjih ter v celotnem obsegu tudi v 2. SML/SKL kakor tudi COVID-19 testiranje pred nadaljevanjem lige. Velik del sredstev je NZS namenila tudi skozi dvig nagrad v projektu vključevanja mladih U-21 igralcev, saj se je višina nagrade, ki si jo razdelijo klubi, ki zadostijo kriterijem, dvignila iz 260.000€ na 470.000€. Dodatne vzpodbude v višini 30.000 € so bili deležni tudi klubi Slovenske ženske nogometne lige, saj bo NZS po novem v tekmovalnem letu 2020/21 sofinancirala nadomestila za vodje mladinskih programov.

Nemoteno delovanje klubov v zahtevnem obdobju predstavlja prioriteto Nogometne zveze Slovenije, ki je z racionalizacijo poslovanja, rebalansom proračuna ter pomočjo Uefe in Fife priskrbela pomembna sredstva za najranljivejše člane nogometne družine. NZS bo s finančnimi spodbudami, različnimi oblikami pomoči in drugimi vzvodi še naprej stala ob strani vsem nogometnim deležnikom, saj se zaveda, da je odgovorno in nesebično ravnanje v težkih časih ključ do svetle prihodnosti panoge in družbe.