Interreg Slovenija Madžarska: Podpis pogodb za sedem projektov

Predvčerajšnjim so v Martjancih bile podpisane pogodbe o sofinanciranju sedmih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru tretjega roka javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020. Vrednost projektov znaša 3 milijone evrov.
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je decembra 2015 objavila javni razpis za predložitev projektov v okviru tega čezmejnega programa sodelovanja v vrednosti nekaj več kot 14,8 milijonov evrov sredstev iz ESRR. Tretji rok za oddajo projektov se je zaključil 11. aprila 2017, končno odločitev o odobritvi projektov pa je v začetku julija 2017 sprejel Odbor za spremljanje programa, sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih držav.

Za sofinanciranje je bilo odobrenih sedmih projektov, v skupni vrednosti 3 milijone evrov ESRR, ki bodo imeli dolgoročne učinke na področju turizma, javnih storitev, naravne in kulturne dediščine skupnega obmejnega območja ter trajnostnega medinstitucionalnega povezovanja. Pogodbe so podpisali mag. Nina Seljak, vodja organa upravljanja, ter predstavniki vodilnih partnerjev odobrenih projektov.

Četrti rok za predložitev vlog se izteče 14. novembra 2017, odločitev o sofinanciranih projektih pa bo znana predvidoma v marcu 2018. Informacije o morebitnem ostanku razpoložljivih sredstev oz. dodatnem roku za predložitev bodo znane predvidoma v začetku leta 2018.