Interkonekcijski daljnovod Cirkovci – Pince bo v celoti financiral ELES

Izgradnjo interkonekcijskega daljnovoda, za katerega se vsa potrebna dovoljenja, soglasja in podobno pridobivajo že več kot deset let, bo v celoti financiralo sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, ELES.
Agencija za energijo je od sistemskega operaterja, družbe ELES, d.o.o., minuli teden prejela zahtevek za naložbo v zvezi z izgradnjo daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in razdelilno-transformatorske postaje 400/110 kV Cirkovce, ki predstavlja slovenski del projekta skupnega interesa PCI 3.9.1. Interkonekcija med Žerjavincem (HR), Hevizom (HU) in Cirkovcami (SI).

Glede na to, da se bodo izvedbena dela izvajala izključno v Republiki Sloveniji ter da drugim državam v regiji projekt ne zagotavlja pomembnega neto pozitivnega učinka, je Agencija za energijo izdala odločbo, s katero je strošek naložbe za projekt DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in RTP 400/110 kV Cirkovce v celoti razporedila sistemskemu operaterju slovenskega prenosnega sistema električne energije, družbi ELES, d.o.o.

Slovenija pri tem projektu izjemno počasna, dodatno zavoro predstavljala arbitraža

Izvedbena dela so na ozemlju Madžarske in Hrvaške bila izvedena že pred letom 2006. Daljnovod Cirkovci – Pince, bo sicer prva mednarodna povezava slovenskega elektroenergetskega sistema z madžarskim, ta bo na Madžarsko prešla prav v Pincah, vanj pa bo vključena tudi hrvaška, ki s Slovenijo sicer že ima interkonekcijske povezave.

Trasa daljnovoda naj bi bila dolga okrog 80 kilometrov, električne vodnike pa naj bi nosilo 263 stebrov. Del daljnovoda, katerega dolžina znaša 2 kilometra, bi potoval med naseljema Hotiza in Kapca tudi po hrvaškem katastru. A ker to seveda ni mogoče, saj gre za daljnovod visokega pomena za državo, se bo ta hrvaškemu katastru moral umakniti. To se pa lahko zgodi le tako, da se “zalomi” in ob tem zelo približa naselju Gaberje. Spomnimo: Javne seznanitve po lokalnih skupnostih glede poteka daljnovoda so potekale že maja 2011 oziroma o spremembah junija istega leta. Takšno približanje naselju Gaberje je pomembno tudi zaradi pridobitve enotnega gradbenega dovoljenja.

Madžarska je sicer že podpisala aneks k pogodbi o vključitvi daljnovoda do konca leta 2018, ter Evropske unije, ki sofinancira projekt s kar 220 milijoni evrov. Gradnja daljnovoda bi se sicer morala začeti že v sredini leta 2017, trajala pa bi naj leto in pol. Po dogovoru z madžarskim operaterjem naj bi ta bil končan do konca leta 2018, kar je sicer precej vprašljivo …