Interkonekcijski daljnovod Cirkovce – Pince: ELES decembra podpisal 50 mio evrov težko pogodbo za sofinanciranje čezmejnega daljnovoda

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja – INEA je že 23.1.2019 objavila seznam odobrenih projektov, ki so bili oddani na drugi poziv Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) v letu 2018 (2018-2 Energy Call for Proposals). Med pozitivno ocenjenimi prijavami sta tudi dve prijavi družbe ELES, in sicer Izgradnja daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce – Pince in RTP 400/110 kV Cirkovce, ter SINCRO.GRID faza II. Pogodba, težka kar 50 milijonov evrov, je bila podpisana v sredini minulega decembra.
Projekt Cirkovce – Pince bo prejel 48.221.508 evrov nepovratnih sredstev

Odobritev obeh omenjenih projektov s tehničnega vidika predstavlja zaključeno celoto. Načrtovani dvosistemski daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce – Pince bo dolg 80,5 kilometra in bo imel 264 stebrov, v zaščitno vrv pa bodo vgrajena optična vlakna. V obstoječem RTP 220/110 kV Cirkovce bo rekonstruirano 110 kV stikališče, v razširjenem delu pa bo zgrajeno novo stikališče 400/110 kV z novo komandno stavbo. V novo RTP postajo Cirkovce bo nato lahko vgrajena kompenzacijska naprava, ki predstavlja poglavitni del prijave projekta SINCRO.GRID faza II. Vgradnja kompenzacijske naprave v Cirkovcah bo celovito zaokrožila tudi projekt pametnih omrežij SINCRO.GRID faza I.

Uspeh prijave projekta Cirkovce-Pince na evropski razpis IPE je pomemben iz treh vidikov. Prvi je močna EU konkurenca in zelo omejena sredstva, zaradi katere uspešnost prijav na ravni Evrope ni velika. Od leta 2014, ko je bil objavljen prvi razpis IPE, pa do danes je prijava uspela vsakemu desetemu primerljivemu projektu. Ob posameznem razpisu sta v povprečju izbrana samo dva projekta. ELES je torej veliki zmagovalec tokratnega razpisa! Drugi vidik je časovna komponenta, s katero se je družba ELES morala spoprijeti, da je lahko pravočasno pripravila prijavo.

Daljnovod Cirkovce – Pince bi naj predvidoma bil postavljen do konca leta 2021

Največja naložba družbe ELES v elektroenergetski sistem Slovenije v prihajajočem petletnem obdobju je izgradnja daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce – Pince, katerega dokončanje je predvideno do konca leta 2021. Slovenija namreč le s sosednjo Madžarsko nima interkonekcijske povezave. Investicijska vrednost izgradnje daljnovoda znaša okrog 120 milijonov evrov. Del denarja bo torej sedaj tudi uradno prispevala EU.

“Daljnovod bo omogočil izpolnjevanje glavnega straškega cilja družbe ELES, s katerim se bo ustvarila in povečala čezmejna prenosna zmogljivost s sosednjo Madžarsko, prav tako pa je z investicijo mogoče pričakovati povečanje možnosti uvoza električne energije iz sosednjih držav in vzpostavitev dodatne konkurence na trgu sistemskih storitev, zaradi česar se večji del dejavnosti namenja realizaciji tega projekta. Projekt bo izboljšal zanesljivost napajanja odjema v Sloveniji v primeru izpadov večjih proizvodnih objektov ali drugih nepredvidenih dogodkov ter omogočil višjo zanesljivost obratovanja prenosnega sistema Slovenije kot tudi okoliške regije,” so sporočili iz ELES-a.

Dober kilometer po hrvaškem ozemlju

Del daljnovoda, katerega dolžina znaša 2 kilometra, bi potoval med naseljema Hotiza in Kapca tudi po hrvaškem ozemlju. Čeprav takšna rešitev sprva ni bila v igri, saj gre za pomembno infrastrukturo, ki ne more biti speljana čez sosednjo državo, pa je takšna rešitev edina sprejemljiva, saj so krajani Gaberja temu odločno nasprotovali in predlagali rešitev, da ga speljejo pod zemljo. To pa ni bilo po godu investitorju. Dober kilometer daljnovoda bo tako gradila Hrvaška in lastnikom zemljišč prav tako slednja tudi plačala odškodnino. Madžarska je sicer daljnovod do meje že zgradila leta 2006.