Interes javnosti o dostopnosti javnih informacij: Korak bližje k snemanju sej občinskega sveta Občine Lendava

Občani imajo pravico vedeti, kaj njihovi izvoljeni predstavniki v njihovem imenu in za njihov denar odločajo. Po tem, ko na seji občinskega sveta Občine Lendava v začetku letošnjega februarja do odločitve o snemanju sej ni prišlo, pa so občinski svetniki vidnejši korak bližje storili na minuli 6. redni seji.
Občinski svetniki so tudi na minuli, 6. redni seji občinskega sveta Občine Lendava, ta je trajala kar šest ur in pol, dobro uro in pol premlevali o možnostih snemanja občinskih sej. V ta namen je občina Lendava na sejo povabila strokovnjaka s področja varovanja osebnih podatkov, doc. dr. Miho Dvojmoča, mag. javn. upr., dipl. var. iz podjetja Infocenter, ki je s strani Občine Lendava pooblaščen za varstvo osebnih podatkov. V ta namen je med drugim Občina pripravila predlog spremembe poslovnika občinskega sveta, ki bo snemanje sej tudi formalno omogočal, saj mora, po mnenju informacijskega pooblaščenca, snemanje sej biti primerno urejeno v aktih Občine.

Kot je bilo moč na omenjeni seji občinskega sveta Občine Lendava ugotoviti, izvedba neposrednega prenosa sej več ni “v igri,” predvsem zaradi tehnične izvedbe in spoštovanja Zakona o varovanju osebnih podatkov (GDPR). Na mizi tako ostaja snemanje sej in objava posnetka posamezne seje na občinski spletni strani, saj se pred objavo na spletu iz posnetka lahko ustrezno umaknejo (izrežejo) deli, kjer so obravnavani osebni podatki, s čimer takšna objava ne krši določil Zakona o varovanju osebnih podatkov (GDPR). Občinski svetniki so soglasno podprli takšno spremembo poslovnika občinskega sveta, prisoten strokovnjak Dvojmoč pa je odgovarjal na vprašanja prisotnih občinskih svetnikov in takšno možnost obveščanja javnosti tudi pozdravil.

Snemanje in javna objava dela občinskih svetnikov je vsekakor korak naprej v interesu javnosti o dostopnosti javnih informacij. In to velik. Takšne tehnologije se poslužuje vse več občin v naši državi, javnost dela občinskega sveta pa je najbolj dosežena ravno s snemanjem. Vsi kandidati za javne funkcije v naši občini seveda najbrž vedo, da z izvolitvijo postanejo tudi lokalni politiki z računalniških ali mobilnih ekranov, s takšnim načinom dela pa bo zavarovana transparentnost in predvsem (finančni) odnos do občanov. Tema o snemanju občinskih sej se seveda nadaljuje, predvidoma na naslednji seji pa bo novi poslovnik občinskega sveta Občine Lendava, upajmo, tudi potrjen.