Inšpekcijski postopek v Galeriji-Muzeju Lendava: Izplačane obveznosti zaposlenim iz preteklih let

Inšpektorat za javni sektor je po pristojnem inšpektorju opravil inšpekcijski nadzor v Galeriji — muzej Lendava ter izdal zapisnik o inšpekcijskem nadzoru, v katerem ugotavlja določene nepravilnosti, predvsem v zvezi z napredovanjem in plačami zaposlenih.
Direktor Baumgartner zaposlenim izplačal večletne grehe minulega vodstva

Direktor Galerije-Muzeja Lendava je v zvezi z inšpekcijskim nadzorom v Galeriji-Muzeju Lendava v zvezi z odpravo nezakonitega stanja pisal ustanovitelju, torej Občini Lendava. “V dopisu sem poročal o poteku in zaključku inšpekcijskega nadzora s strani Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije, Inšpektorata za javni sektor. V poročilu sem navedel tudi, da sem odpravil nepravilnosti, ki so izvirale še iz časov pred mojim nastopom položaja direktorja. To pa je v končni fazi pomenilo izplačilo zneska v višini 38.208,33 evrov,” je dejal Dubravko Baumgartner.

Direktor Baumgartner je ustanovitelja torej prosil za povračilo sredstev, ki so jih odplačali za odpravo nezakonitega stanja. “Znesek bi nujno potrebovali, saj smo zaradi omejitev v zvezi s COVID-19 od 13.03.2020 zaprti za obiskovalce. Posledično nimamo prihodka iz naslova prodanih vstopnic in blaga. Kljub krizi se s sodelavci trudimo, da bi program, ki smo ga sestavili za leto 2020, izvedli v kar se da največji meri z nekaj odstopanji v terminih in obsegu izvedbe. Pri delu nam tako primanjkuje sredstev za materialne stroške in stroške zunanjih izvajalcev, ki jih potrebujemo za nemoteno delovanje,” je bil zaskrbljen Baumgartner.

Občina bo povrnila večino, kar pomeni znesek brez zamudnih obresti

Prejšnje vodstvo je tako zaposlenim izplačalo, kar se plač in napredovanj tiče, premalo. Kot je bilo pojasnjeno na minulem zasedanju občinskega sveta Občine Lendava, omenjeni zavod ni upravičen do povrnitve zamudnih obresti. Teh je za 5.697,05 EUR. Občina, kot ustanoviteljica namreč ni odgovorna za nezakonito stanje, ki se je vleklo več let, niti za nepravočasno izpolnitev obveznosti do zaposlenih. “Občina kot ustanovitelj ni v izpolnitveni zamudi, zato tudi zakonskih zamudnih obresti v nobenem primeru ni dolžna plačati,” so pojasnili. V praksi torej to pomeni, da bi zamudne obresti moralo izplačati prejšnje vodstvo. Se bo to zgodilo po sodni poti?