Inovativne dramske metode poučevanja v lendavskem vrtcu in šoli

V začetku šolskega leta se je v Lendavi začel izvajati projekt Teatriček – drama za šolo in vrtec. Nosilec projekta je lendavsko kulturno društvo Kaleido v sodelovanju z Vrtcem Lendava, Dvojezično osnovno šolo I Lendava ter Knjižnico – Kulturnim centrom Lendava. Projekt v celoti financira Občina Lendava.
Teatriček sestavlja niz metodično strukturiranih delavnic dramske pedagogike namenjenih predšolskim otrokom drugega starostnega obdobja ter učencem od prvega do petega razreda osnovne šole. Pred začetkom delavnic namenjenih otrokom pa so potekala tudi večurna izobraževanja za strokovne delavke vrtca ter osnovnošolske učiteljice in učitelje.

Krovna tema letošnjega pilotnega projekta je Dramska igra kot spodbuda za domišljijsko pripovedovanje.

Delavnice se odvijajo v enotah lendavskega vrtca ter na odru Gledališke in koncertne dvorane  Lendava. Na ta način se bo v dveh mesecih delavnic dramske pedagogike udeležilo okoli 420 otrok in 30 strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Delavnice so zastavljene kot metodološko strukturirane procesne drame, ki se izvajajo na način, da učence skozi vodeno dramsko zgodbo privedemo v situacije, kjer spontano ustvarjalno reagirajo ter s pomočjo domišljije gradijo zgodbo, ki jo skupaj odigravamo.

Z izvedbo tega projekta sta lendavski vrtec in šole postala ena od prvih vzgojno izobraževalnih zavodov v Sloveniji, ki sta v vzgojno izobraževalni proces vključila procesno dramo kot obliko in metodo dela. S tem je bil tlakovan prvi del poti na področju kulturno umetnostne vzgoje pri kandidaturi Lendave za Evropsko prestolnico kulture 2025.

Izvajalki projekta ter voditeljici delavnic sta ustanovni članici društva Kaleido: Iva Nemec, dramska pedagoginja in Mojca Jereb, inkluzivna pedagoginja.

Osnovni cilj projekta

Društvo Kaleido je bilo v Lendavi ustanovljeno z namenom ponuditi otrokom, mladostnikom ter vzgojno-izobraževalnim ustanovam možnost dodatnih dejavnosti na področju, ki povezuje kulturo z vzgojo in izobraževanjem. Namen tega in prihodnjih projektov društva je izpostaviti umetnost kot izjemno pedagoško orodje, s katerim lahko dosegamo neverjetne rezultate.